ÖppnaDörren

Den långsiktiga målsättningen med ÖppnaDörren är att bidra till ett inkluderande samhälle genom att facilitera möten mellan etablerade och nya svenskar som behöver bredda sina nätverk och lära känna personer som har en annan bakgrund än de själva. Detta gör vi bland annat genom att stötta befintliga projekt som har låg tröskel för deltagande och skapar lustfyllda möten mellan etablerade och nya svenskar på olika sätt.

Problem

Vi har de senaste åren sett den största invandringen till Sverige sedan 1990-talet och det bidrar till att Sverige växer. Samtidigt ser vi att vi lever mer segregerat i Sverige, att kvalificerad arbetskraft inte tillvaratas på arbetsmarknaden, att fler nya svenskar vittnar om ett växande utanförskap och att etableringen i Sverige tar alltför lång tid för den som är ny i landet.

Lösning

ÖppnaDörren vill göra det så enkelt som möjligt för privatpersoner att bidra till förbättrad integration genom korta, lustfyllda möten med personer som har en annan bakgrund än de själva. Möten som leder till språkträning, breddade nätverk och ibland till nya kollegor eller vänner för livet.

Resultat

Sedan 2015 har mer än 50 000 personer träffats genom ÖppnaDörrens samarbetspartners. Majoriteten av deltagarna uppger att de känner sig mer inkluderade och integrerade i det svenska samhället, och många har även erhållit anställning som ett resultat av sitt möte genom ÖppnaDörren. Enligt ÖppnaDörrens effektutvärdering från 2020 får hela 24% jobb eller praktik efter ett möte genom ÖppnaDörren och partnerorganisationerna. Dessutom känner sig 80% mer inkluderade i det svenska samhället. Möten leder till nätverk, nätverk leder till jobb!

Ladda ner effektutvärderingen

0

personer har träffats genom ÖppnaDörrens initiativ

0

En eller flera av ÖppnaDörrens verksamheter finns nu på drygt 20 orter

0

personer har fått jobb genom de möten som ÖppnaDörren har faciliterat

0

procent får träffa en arbetsgivare

0

procent har fått ett jobb eller praktik

0

procent har fått ett bättre självförtroende

Partners

ÖppnaDörren består av integrationsprojekten Nya Kompisbyrån (tidigare Invitationsdepartementet och Kompisbyrån), Svenska med Baby samt Axfoundation egna verksamhet Yrkesdörren. Den gemensamma nämnaren för organisationerna är att de alla har låg tröskel för deltagande och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar på olika sätt. Sedan maj 2017 medfinansieras ÖppnaDörrens delprojekt ”Öppna dörren för nyanlända” av Europeiska socialfonden, ESF.

Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet och som har erfarenhet från samma bransch, för att bredda kontaktnät och skynda på etableringen på arbetsmarknaden.

Svenska med baby

Svenska med Baby skapar möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Genom öppna föräldragrupper arbetar de för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska med samtal, joller och skratt som metod!

Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en sammanslagning av Invitationsdepartementet och Kompisbyrån. Verksamheten sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag, en aktivitet eller bara en fika. Inget konstigare än mat, språk och möten. Resultatet blir minnesvärda vardagsmöten, måltider och nya middagssällskap. Vardagsmöten som leder till en ökad förståelse för varandra och en berikande tillvaro.

Projekt inom inkluderande samhälle

Kontakt

Följ oss

Följ vårt arbete genom att prenumera på något av våra nyhetsbrev:

ÖppnaDörrens nyhetsbrev

Yrkesdörrens nyhetsbrev

Axfoundations nyhetsbrev

Aktuellt