Antonia Ax:son Johnson utnämnd till hedersdoktor vid SLU 

2024.06.03

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har utsett sex nya hedersdoktorer 2024 – en av dem är Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation. SLU utser Antonia inom Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och lyfter hennes starka engagemang för hållbarhetsfrågor och täta samverkan med forskare på Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens mat och material.

Antonia Ax:son Johnson är företagsledare i fjärde generationen och grundade Axfoundation 1993. Foto: Peter Jönsson.

Antonia Ax:son Johnson är företagsledare i fjärde generationen och grundade Axfoundation 1993. Foto: Peter Jönsson.

Jag är oerhört hedrad över utmärkelsen, och jag är extremt frustrerad! För den hållbara omställningen går för långsamt. Allt det fantastiska som kommer fram ur forskningen lyssnar många till och oroas över, men det är så svårt att förändra ditt, mitt, och vårt beteende. Nu har vi kommit till en punkt då vi akut måste ändra vårt sätt att leva, att konsumera. Här tror jag att en organisation som Axfoundation och en plats som Torsåker gård faktiskt kan göra en stor skillnad.
– Antonia Ax:son Johnson.

SLU:s beskrivning av Antonia Ax:son Johnson

Antonia Ax:son Johnson ledde under en rad år den familjeägda Axel Johnson-koncernen, och hon har varit drivande i utvecklingen av svensk detalj- och dagligvaruhandel. Hennes starka engagemang för hållbarhetsfrågor, inte minst när det gäller livsmedel, ledde till att hon 1993 grundade Axfoundation, en fristående icke vinstdrivande verksamhet som idag har fokus på framtidens mat och material. För att påskynda den gröna omställningen utvecklar Axfoundation praktiska lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar tillsammans med forskare och praktiker.

På Axfoundations gård Torsåker utvecklas och testas konkreta samt hållbara lösningar – såväl på åkern som i experimentträdgården och i testköken. Bland annat görs odlingsförsök med fleråriga spannmålsgrödor av växtförädlare från SLU, där grödornas användbarhet som livsmedelsråvara undersöks av Axfoundation. Även andra forskargrupper vid SLU samarbetar med Axfoundation, bland annat om mer hållbara proteinfoder till fisk och om insatser för att motverka antibiotikaresistens.

En av de frågor som ligger mig väldigt nära är de stora riskerna och faran med hur snabbt den biologiska mångfalden försvinner. Så många arter av insekter och däggdjur och växter som försvinner och aldrig mer kommer att finnas. Därför tycker jag ju att det vi gör, och kommer att göra, inom biologisk mångfald är otroligt viktigt.
– Antonia Ax:son Johnson

Utnämnda hedersdoktorer 2024

Sex nya hedersdoktorer har 2024 utsetts vid tre av SLU:s fyra fakulteter:

  • Antonia Ax:son Johnson (Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap)
  • VD Kenneth Alness (Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  • Husdjursagronom Hans Lindberg (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap)
  • Veterinär Delia Grace Randolph (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap)
  • Professor emeritus Tom Hobbs (Fakulteten för skogsvetenskap)
  • Biolog och gymnasielärare Mats Karström (Fakulteten för skogsvetenskap)

Mer information finns på SLU:s hemsida.

2024 års hedersdoktorer kommer att promoveras i samband med SLU doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar där allmänheten får möjlighet att ta del av deras insikter och erfarenheter.

Ta reda på mer

Antonias hållbara historia

Milstolpar genom Axfoundations historia

Torsåker gård 

Intervju med Antonia Ax:son Johnson och Alexandra Mörner

Kontakt

Alla nyheter från Axfoundation

Axfoundations projekt