Antibiotikadialogen

För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens krävs ökad medvetenhet och samverkan. Därför har Axfoundation initierat Antibiotikadialogen där livsmedelsföretag, alla med en uttalad ambition att arbeta för en ansvarsfull antibiotikaanvändning, träffas två gånger per år för att utbyta kunskaper och få stöd i det praktiska arbetet. Antibiotikadialogen uppkom då arbetet med uppdateringen av Axfoundations antibiotikakriterier 2.0 starkt visade på fördelarna med ett diskussions- och kunskapsforum för företag som aktivt jobbar med att ställa krav inom området antibiotikaresistens.

I Antibiotikadialogen diskuteras bland annat kravställning i livsmedelsbranschen inom området antibiotikaresistens.

I Antibiotikadialogen diskuteras bland annat kravställning i livsmedelsbranschen inom området antibiotikaresistens.

Vad är syftet?

Genom att dela erfarenheter, kunskaper och praktiska utmaningar i leverantörsdialoger och uppföljning av antibiotikaanvändning i leverantörsled, finns Antibiotikadialogen till för att öka deltagarnas påverkansmöjlighet och effekt. Detta ska i sin tur leda till en minskad antibiotikaanvändning i producentled.

Målsättningen är att underlätta och stötta deltagarna i det praktiska arbetet med att minska den onödiga och felaktiga användningen av antibiotika inom livsmedelsproduktion. Målsättningen är också att få fler organisationer att ställa antibiotikarelaterade krav i leverantörsled och på så sätt öka takten i detta arbete.

Ökande antibiotikaresistens är ett av de tio största globala hoten mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Foto: iStock

Ökande antibiotikaresistens är ett av de tio största globala hoten mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Foto: iStock

Vilka är med?

I gruppen deltar företag som praktiskt arbetar och har möjlighet att påverka leverantörskedjan och/eller inköp av livsmedel där antibiotika används i primärproduktionen (exempelvis sjömat, mejeri, kött). Deltagarna arbetar främst med kravställning inom dagligvaruhandel, livsmedelsgrossist (food service), livsmedelsproducenter och livsmedelsindustrin i övrigt.

Några ord från Antibiotikadialogens deltagare

Vill du vara med?

Antibiotikadialogen välkomnar fler medlemmar! Ta del av lärorika möten och inspirerande samtal med företag som ligger i framkant inom arbetet mot antibiotikaresistens. Att vara med i Antibiotikadialogen är kostnadsfritt – självkostnadspris för måltider etc. vid fysiska möten kan dock förekomma.

Kontakta oss och anmäl ditt intresse!

Deltagare

Arla, Axfood, Coop Sverige, Dafgårds, Di Luca & Di Luca, HK Scan, ICA, Lidl, Martin & Servera, Menigo, Orkla Foods, Sodexo, Svensk dagligvaruhandel

Kontakt

Aktuellt inom antibiotika