Möt Antonia Ax:son Johnson och Alexandra Mörner: Om världen, visionerna och Axfoundations raison d’être 

Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation, och Alexandra Mörner, Styrelseordförande (Foto: Peter Jönsson)

Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation, och Alexandra Mörner, Styrelseordförande (Foto: Peter Jönsson)

Det började som en idé om det goda företaget. Under 30 år har den idén utvecklats till en praktisk do tank som kopplar samman vitt skilda aktörer med stora visioner. Möt entreprenörerna Antonia Ax:son Johnson, grundare till Axfoundation, och hennes dotter Alexandra Mörner, styrelseordförande, i en djuplodande intervju. 

Vi börjar från början: Vad inspirerade dig till att grunda Axfoundation? 

Antonia: Historien går tillbaka till sent 80-tal när jag tagit över familjeföretaget efter min far. Vid den tiden etablerade vi oss för första gången i konsumentnära företag vilket ledde till att de varor vi sålde nådde ungefär en och en halv miljon hushåll varje dag. Det innebar en direkt påverkan på människors liv och vardag. Med en sådan närvaro måste vi fundera på vad det är för varor vi säljer. 

”Jag började tala om det goda företaget. Företaget som kan ta ett ansvar. Inte bara för sina kunder, leverantörer och medarbetare, men också för det samhälle och plats där man är verksam.” – Antonia Ax:son Johnson, grundare Axfoundation

Parallellt med det här kom frågan om miljö upp. Miljö var ju någonting som myndigheter, staten eller någon annan skulle ta hand om, ingenting som företag skulle ägna sig åt. Inför FN:s första globala konferens inom hållbar utveckling som skulle hållas i Rio blev jag inbjuden till det som skulle bli World Business Council for Sustainable Development  Uppdraget var att konkretisera vad näringslivet ville bidra med till konferensen. Fyrtio framstående företagsledare från hela världen stirrade på varandra och sa;Vad ska vi göra för miljön, det är ju inte vårt utan någon annans ansvar?  

Där var jag, året var 1992, och hela mitt sinne var uppfyllt av miljöfrågorna, att kunna påverka de samhällen där vi verkade på ett positivt sätt. När jag kom hem och talade om miljö stirrade våra VD:ar på mig som om jag var galen; Ska vi engagera oss i miljöfrågor och ha ansvar för vad vi säljer? Vi säljer vad kunden vill ha och vårt mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt.  

På den här tiden var koncept som Corporate Social Responsibility eller hållbarhet inte speciellt vedertagna, det var inte många som lyssnade eller förstod vilken potentiell inverkan det kunde ha på näringslivet. Då började Axel Johnsons resa kring hållbarhet och samtidigt föddes idén till Axfoundation. 

Antonia Ax:son Johnson grundade Axfoundation år 1993. (Foto: Peter Jönsson)

Antonia Ax:son Johnson grundade Axfoundation år 1993. (Foto: Peter Jönsson)

Fram till 2006 fungerade Axfoundation främst som en ansökningsstiftelse. Verksamhetens övergripande fokus låg på att belysa hållbarhetsutmaningar och forskare kunde söka finansiella medel. Men som styrelseordförande kände du behov av att göra ett omtag, göra saker ännu större och på ett annat sätt – varför?

  Alexandra: Det fanns, och finns fortfarande, många fantastiska stiftelser som finansierar forskning och vi ville därför hitta ett annat sätt att arbeta på. Vi vände på flödet och utgick i stället ifrån en konkret problemställning.  

Vi ville arbeta mer praktiskt och vi ville göra saker själva med hållbarhet som uppdragsgivare. För att ta ett exempel var den första utmaningen vi gav oss på;Är egentligen ekologisk bomull bättre än vanlig bomull och i så fall, varför?Vi började undersöka frågan och det tog oss längs hela värdekedjan från odlingsmetoder till färdiga plagg.

Under 2006 bestämde sig Alexandra Mörner för att styra Axfoundation i en ny riktning. (Foto: Peter Jönsson)

Under 2006 bestämde sig Alexandra Mörner för att styra Axfoundation i en ny riktning. (Foto: Peter Jönsson)

 ”Det här arbetssättet är egentligen det som Axfoundation har som grundprincip än idag. Redan då fokuserade vi på konkreta resultat som kunde forma framtidens inköp och produktion. Vi såg det också som en enorm fördel att arbeta nära en stor företagsgrupp, där Axfoundation både kunde identifiera problemställningar och testa lösningar i praktiken, och samtidigt vara fristående, icke-vinstdrivande och arbeta brett med olika aktörer i samhället. ” – Alexandra Mörner, styrelseordförande Axfoundation

Vad tror du är styrkan i Axfoundation idag?

Antonia: Vi har varit väldigt trogna till tankarna och idéerna från 2006; det brådskande i att agera, vårt driv att förändra världen, att göra saker och ting på ett nytt sätt. Den visionen har bara blivit större och starkare med åren. More do less talk. 

Under vägens gång har vi kommit fram till att vår roll som verksamhet är att verka någonstans mellan forskning och praktiker, mellan visioner och verklighet. Därför är det viktigt med Torsåker gård, Axfoundations test- och utvecklingscentrum. Här går man ut på en åker där grödorna nyss skördats, kanske det perenna vetet som tas fram för nord- och mellaneuropeiska förhållanden. Vi ser hur sötlupinen, den nordiska sojan, växer och inte växer, vi ser vad som fungerar och inte fungerar, både på fälten och i testköken, och vi samarbetar med forskare och praktiker och experimenterar. 

“Vi har funnit att vi har en roll att spela mellan forskning och praktiken, mellan tankar, drömmar, analysen och verkligheten.”
– Antonia Ax:son Johnson, grundare Axfoundation

Alexandra: Vårt team på Axfoundation består av generalister och specialister som alla arbetar efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. Tillsammans har vi möjlighet att komplettera varandra och bli starka. Vi är stigfinnare och brobyggare och vi måste vara kluriga för att driva förändring. 

Så när du frågar mig vad vår styrka är, så är det tron på företagande som förändringskraft och vikten vi lägger på att samverka och samarbeta med andra. Vi har numera ett väldigt starkt nätverk av aktörer över alla sektorer och flertalet branscher. Våra samarbetspartners förstår hur vi arbetar och vad vi bidrar med, och vice versa. Det har tagit ett tag att ha nå just hit. 

Om 30 år, hur ser du på Axfoundations arbete då?

Alexandra: Jag tror starkt på kraften i Best Case Practice. Att visa att det låter sig göras. Jag tycker om att arbeta metodiskt och det har vi gjort genom åren. Steg för steg, nära marken. Vi vet att det fungerar och ger resultat. Om 30 år hoppas jag att vår do tank, vårt arbetssätt och våra metoder har spridit sig. Då kanske det finns Axfoundation-hubbar runt om i världen?  

Jag skulle också vilja se att det fanns en ännu tydligare plattform för praktisk samverkan mellan forskare och entreprenörer, finansiärer och företag. Att man kan kroka arm och arbeta sida vid sida mot samma mål. Det finns ju många initiativ till det idag, men det behövs fler.  

Det är allvar nu och alldeles för många saker pekar åt fel håll. Människan har tagit sig hit med sin innovationsförmåga och den förmågan behöver också ta oss härifrån. En omställning är nödvändig nu och det är bara någonting vi kan göra tillsammans. 

Med ditt långa perspektiv, vad vill du skicka för budskap och råd till framtidens människor som verkar för att vända utvecklingen till en mer hållbar värld?

Antonia: Jag är extremt frustrerad. Den hållbara omställningen går för långsamt. En av sakerna som ligger mig väldigt nära är de stora riskerna och faran med hur snabbt den biologiska mångfalden försvinner. många arter av insekter och däggdjur och växter som försvinner och aldrig mer kommer att finnas. Därför tycker jag ju att det vi gör, och kommer att göra, inom biologisk mångfald är otroligt viktigt. 

 ”Fortsätt att vara ödmjuk inför naturen, naturens behov, ha förståelse för den extremt känsliga balansen på planeten, och förstå att ens interagerande har en påverkan. Det finns väldigt många som säger att det spelar ingen roll vad jag gör, men det gör det.” – Antonia Ax:son Johnson, grundare Axfoundation

Allt det som kommer fram ur forskningen lyssnar många till och oroas över. Men det är så svårt att förändra ditt, mitt, och vårt beteende. Nu har vi kommit till en punkt då vi akut måste ändra vårt sätt att leva, att konsumera. Här tror jag att en organisation som Axfoundation faktiskt kan göra en stor skillnad.  

 “Det behövs människor med Big Hairy Courageous Goals och som har modet att ge sig på de enormt komplexa frågorna för en hållbar omställning. Och de behöver också finna varandra. Det här är kärnan i Axfoundations arbete, att visa på att det går att driva förändring genom att arbeta med praktiska lösningar och samverka mot ett gemensamt mål. – Alexandra Mörner, styrelseordförande Axfoundation

Den här intervjun gjordes i samband med framtagandet av Progress Report 2023, en rapport om Axfoundations senaste innovationer och konkreta resultat inom hållbarhet.

Kontakt

Intervjuer