Antonias hållbara historia

Axfoundation grundades som en fristående icke vinstdrivande verksamhet 1993. Det blev en do-tank som idag arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. För grundaren Antonia Ax:son Johnson började resan mot en hållbar utveckling i företagsvärlden med Rio-konferensen.

Det goda företaget

Antonia Ax:son Johnson tog över familjeimperiet A. Johnson & Co. HAB 1982. Redan då, under roffarmentalitetens guldålder, talade hon om ”det goda företaget” och företagen som den största förändringskraften i ett samhälle. Inte många lyssnade. Idag, flera decennier senare, är hållbar utveckling på varje framsynt företagsledares läppar.

”I början, när jag precis tagit över familjeföretaget, frågade jag mig ofta vilka mina drivkrafter var. Var det ansvaret för ett gammalt familjeföretag? Var det fina balans- och resultaträkningar? Eller fanns det andra värden som var viktiga? Jag förstod snart att det är mer än ekonomi som driver mig.”

Rio-konferensen väckte en förändringsvilja

Det konkreta arbetet mot en hållbar utveckling i företagsvärlden började för Antonia Ax:son Johnsons del 1989, när Percy Barnevik på ABB tog kontakt med henne. Inför FN:s stora möte Earth Summit, även kallat Rio-konferensen, eftersöktes näringslivets tankar kring frågor om miljö och hållbar utveckling. Fyrtio framstående företagsledare från hela världen möttes i Holland, utan att riktigt veta hur eller var de skulle börja eftersom frågan var så ny. Trots en initial förvirring slutade mötet i succé och Antonia åkte hem inspirerad och full av förändringsvilja. Hem till en chefsgrupp som inte alls var med på noterna.

”Uppfattningen bland mina chefer var att företagsledare inte skulle ägna sig åt dessa frågor. Själva tanken var bisarr. Det var istället samhällets eller myndigheternas ansvar. Ingen förstod att företagen i allra högsta grad är en del av samhället.”

Fokus på praktisk tillämpning

Så kom 1990-talskrisen. Axel Johnson-koncernen kämpade för sin överlevnad och frågor om hållbar utveckling kom ännu längre bak i chefernas medvetande. För att säkra frågornas fortlevnad bestämde sig Antonia för att starta en stiftelse. 1993 registrerades Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, med uppgift att stödja vetenskaplig forskning kring hållbar utveckling och den forskningens praktiska tillämpning.

Redan från början handlade verksamheten i mångt och mycket om att skapa möten över gränser. Genom att bjuda in talare som stod i motsatsförhållande till varandra skapade man en viktig debatt kring frågor om hållbarhet. Man sökte också upp de som var kritiska till någon del eller verksamhet inom Axel Johnson Gruppen för att diskutera meningsskiljaktigheterna på en akademisk nivå.

Axfoundation utvecklas till en do-tank

I början var stiftelsens arbete inriktat på att sätta ljuset på hållbarhetsfrågorna, eftersom det var sällan eller aldrig som de syntes i debatten. Idag är många frågor uppe på agendan, vilket gör att Stiftelsen kan arbeta mer målstyrt med praktiska projekt. Men det kommer hela tiden nya utmaningar som måste belysas.

”Ibland är det berikande att ha ett långt tidsperspektiv på frågor som leder utvecklingen. Hållbarhetsfrågorna var en gång så anonyma, idag är de en självklar del av vardagen. Men gränserna för företagens och dess människors engagemang för hållbarhet måste ständigt tänjas, testas, omprövas och omdanas. I stiftelsen vill vi ligga i framkanten. Utmana och översätta de goda tankarna till praktiskt genomförande . Oförtrutet.”

Axfoundation genom åren

Relaterat material

Intervjuer