Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda personer som är nya i landet med erfarenhet från samma bransch, för att bredda kontaktnät och skynda på etableringen på arbetsmarknaden.

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter?

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter?

Problem

I dagsläget tar det i snitt 7-8 år för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige och i en rapport från Företagarna hade över 72 000 jobb kunnat skapas varje år om företagen bara hade hittat rätt kompetens. De här två grupperna möts inte och det tror vi beror på att de inte delar nätverk. Att ha ett brett professionellt kontaktnät är ofta avgörande för yrkeslivet eftersom 8 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter.

Lösning

Yrkesdörrens lösning på detta problem är att möjliggöra möten mellan nya och etablerade svenskar inom samma bransch. Tanken är att paren ses under en dryg timme och utbyter erfarenheter om hur arbetsmarknaden fungerar i deras gemensamma bransch och vilka sociala koder som gäller i den. Målet med mötet är också att den etablerade svensken, som vi kallar dörröppnare, delar med sig av två kontakter från sitt nätverk vilka den utrikesfödde deltagaren vidare kan kontakta som ett nästa steg. På så viss öppnas ytterligare två dörrar för den nyanlände, kontakter som i sin tur öppnar två nya dörrar, som i sin tur öppnar ytterligare dörrar och så vidare, på så sätt växer allas nätverk och rekryteringsmöjligheterna öppnas upp.

Resultat

En timme kan göra en otrolig skillnad i någons liv. Den som är utrikesfödd får möjlighet att träffa arbetsgivare, möten som ofta till jobb eller praktik, men också stärkt självförtroende i arbetsökningsprocessen. Samtidigt upplever ofta dörröppnaren mötet som givande och att man bidragit till ett mer inkluderande samhälle. Enligt ÖppnaDörrens effektutvärdering, där Yrkesdörren ingår, har 18% jobb efter ett möte genom Yrkesdörren. Dessutom anger 82% att de förstår den svenska arbetsmarknaden bättre. Möten leder till nätverk, nätverk leder till jobb!

Ladda ner effektutvärderingen

0

procent av de utrikesfödda deltagarna har fått jobb med hjälp av sin dörröppnare, ytterligare 10 % har fått praktik.

0

procent har fått hjälp att komma på intervju och 78 % uppger att mötet har stärkt deras självförtroende.

0

procent av dörröppnarna uppger att det var roligt och givande för dem själva, förutom att de är nöjda med att de bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Projekt inom inkluderande samhälle

Kontakt

Följ oss

Följ vårt arbete genom att prenumera på något av våra nyhetsbrev:

ÖppnaDörrens nyhetsbrev

Yrkesdörrens nyhetsbrev

Axfoundations nyhetsbrev

Aktuellt