Yrkesdörren – snabbare etablering för utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden

Den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. Samtidigt är personliga kontakter och nätverk ofta avgörande för att hitta ett jobb i Sverige. Så många som 8 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Den här utmaningen, i kombination med att det tar 7–8 år för en utrikesfödd att hitta ett jobb i Sverige, gjorde att Axfoundation 2015 startade matchningsverksamheten Yrkesdörren. Inom ramen för vårt integrationsinitiativ ÖppnaDörren fungerade Axfoundation som ett växthus för den initialt småskaliga organisationen. Förändringsteorin var enkel: Möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. Efter fem år av framgångsrika matchningar mellan nya och etablerade svenskar med erfarenhet från samma bransch, knoppades Yrkesdörren av. Hösten 2020 blev Yrkesdörren en del av Axelerate, Axel Johnsons satsning på inkludering och mångfald. På så sätt kunde verksamheten skalas upp ytterligare och bidra till en transformativ förändring.

Genom att matcha personer inom samma bransch har Yrkesdörren underlättat för företag att ta tillvara utrikesföddas kompetens; mötet bidrar inte bara till att hitta ett jobb – utan till att hitta rätt jobb.

Genom att matcha personer inom samma bransch har Yrkesdörren underlättat för företag att ta tillvara utrikesföddas kompetens; mötet bidrar inte bara till att hitta ett jobb – utan till att hitta rätt jobb.

“Axfoundation har byggt upp ett innovativt integrationsinitiativ från grunden och fokuserat på att sänka tröskeln för deltagande: deltagarna bidrar med en timme av sin tid för att diskutera den gemensamma branschen, och dörröppnaren identifierar personer i sitt nätverk som hen kan koppla ihop den nya svensken med. Mötet hjälper till att bredda de professionella nätverken och samtidigt görs en informell validering av deltagarens kompetens. Det här är en timme som har visat sig kunna göra stor skillnad för en enskild individs möjligheter att etablera på den svenska arbetsmarknaden.” – Amelie Silfverstolpe, ansvarig Social Innovation på Axfoundation och tidigare verksamhetschef för ÖppnaDörren

Resultat

Genom att matcha personer inom samma bransch har Yrkesdörren underlättat för företag att ta tillvara utrikesföddas kompetens; mötet bidrar inte bara till att hitta ett jobb – utan till att hitta rätt jobb. På så sätt har Yrkesdörren bidragit till att snabba på deltagarnas etablering i Sverige och samtidigt ökat mångfalden i arbetslivet, eftersom arbetsgivare får tillgång till en mycket bredare kompetenspool.

0

nya och etablerade svenskar träffades genom Yrkesdörren mellan 2015 – 2020.

0

procent fick komma på intervju hos en arbetsgivare efter sitt möte genom Yrkesdörren.

0

procent av de som träffade en arbetsgivare fick jobb och 19% erbjöds praktik.

Möten leder till nätverk – och nätverk leder till jobb

En effektutvärdering från 2020 visar att de möten som skett genom Yrkesdörren även har haft en positiv påverkan på deltagarnas förutsättningar till integrering i Sverige. Möten på en timme ger ringar på vattnet, effekterna varar längre än det första mötet och många håller kontakten längre fram i livet. De här kontakterna mellan nya och etablerade svenskar kan förändra attityder och bidra till en förbättrad integration i det svenska samhället.

Ladda ner effektutvärderingen

Axfoundations resultatrapport Act to inspire & Inspire to Act

0

procent av deltagarna känner sig mer inkluderande i det svenska samhället efter sitt möte genom Yrkesdörren.

0

procent av dörröppnarna som matchas genom Yrkesdörren känner att de bidragit till ett mer inkluderande samhälle.

0

procent av deltagarna säger att de har fortsatt kontakt efter sitt första möte.

Resan från pilot till uppskalning

Axfoundations beprövade arbetsmodell har tagit Yrkesdörren från pilot till skalbar modell. Allt började 2014 när Axfoundation djupdök i utmaningen att utrikesfödda i Sverige har lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Vi tog hjälp av experter och forskare för att analysera gapen mellan existerande integrationsinitiativ i Sverige, och för att se vilka luckor Axfoundation skulle kunna fylla. Vilka modeller fungerar? Och vilka internationella angreppsätt skulle kunna implementeras i Sverige? Det ledde till att Axfoundation 2015 initierade inkubatorn ÖppnaDörren och skapade matchningsinitiativet Yrkesdörren.

Vi började med småskaliga försök tillsammans med allmänheten och med några av bolagen inom Axel Johnson. Sedan lät vi det växa organiskt. Inom kort var flera integrationsaktiviteter kopplade till ÖppnaDörren, utöver Yrkesdörren plockades även två redan existerande organisationerna upp; Nya Kompisbyrån (tidigare Invitationsdepartementet och Kompisbyrån) samt Svenska med Baby. Genom att plocka upp dessa inom ramen för ÖppnaDörren kunde Axfoundation erbjuda stöd och kompetens så att organisationerna kunde växa. Och under tiden utvecklade Yrkesdörren ett robust IT-system som enkelt matchar personer från samma bransch.

ÖppnaDörren och Yrkesdörren utvärderade sin verksamhet 2020 med positiva resultat. Förändringsteorin håller: möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. Nu frågade vi oss själva – är det möjligt att dela med oss av modellen? Yrkesdörren som koncept exporterades till Finland och startades upp genom den oberoende organisationen Dörren by Luckan. Samtidigt var det dags för Yrkesdörren i Sverige att ta ytterligare ett gigantiskt steg. ÖppnaDörren, inklusive Yrkesdörren, knoppades av och blev en del av Axelerate, Axel Johnsons initiativ för inkludering. Målet var att ytterligare skala upp arbetet och uppnå transformativ förändring.

Partners

Sedan starten 2015 har Yrkesdörren samarbetat med en rad aktörer, och fungerat som en brygga mellan civilsamhälle, näringsliv och privatpersoner som vill bidra till ett öppnare Sverige. Bland dessa partners finns Apel, Akademikerförbundet SSR, Arbetsförmedlingen, Axel Johnson, Demokratikonsult, Dustin, EFFSO, Ernst & Young, Europeiska Socialfonden, Företagarna, The Global Village/Järvaveckan, Integrationsnätverket, Invandrarindex, KICKS, Luckan/Dörren i Finland, Martin & Servera, MittLiv, Nordregio, Ocean Observations, Oriflame, Phil’s burger, SNS, Spotify, Svenska ESF-rådet, Urban Deli och Åhléns.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundations arbete med integration och ÖppnaDörren, kontakta Amelie Silfverstolpe. Vill du veta mer om Axel Johnson och Axelerate, kontakta Eliza Kücükaslan, Verksamhetschef för Axelerate ()

Ett urval av framgångsrika avknoppningar

Alla Axfoundations tidigare projekt

Våra program

Artiklar