ÖppnaDörrens särskilda satsning på nyanlända gav resultat över förväntan  

2020.08.24

ÖppnaDörrens särskilda satsning tillsammans med Europeiska socialfonden (ESF) har lett till att över 4 000 nyanlända har träffat en dörröppnare och breddat sitt nätverk. Projektet startade 2017 med planerat slutdatum 2022 har därmed levererat på sina mål långt före utsatt tid. Sedan ÖppnaDörren startade 2015 har över 58,000 nya och etablerade svenskar mötts och effektutvärderingen av ÖppnaDörren visar att 24% av deltagarna har fått ett jobb eller en praktik som en följd av mötet med sin dörröppnare.

Delfinansieringen från ESF har varit en viktig del i att utveckla Axfoundations innovativa integrationsinitiativ ÖppnaDörren, och möjliggjort utökat stöd till partnerorganisationerna Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och Svenska med baby.

ÖppnaDörrens samarbete med med ESF har underlättat för nya svenskar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden.

ÖppnaDörrens samarbete med med ESF har underlättat för nya svenskar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden.

”Vi är superstolta över att ha uppnått vårt mål för ESF-projektet före projektets slutdatum. Tack vare ett konstruktivt och nära samarbete mellan EFS, Arbetsförmedlingen, Axfoundation och ÖppnaDörrens partnerorganisationer har vi kunnat dra nytt av varandras specialistkunskaper. Tillsammans med alla tusentals deltagare och dörröppnare har vi skyndat på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället.” – Amelie Silfverstolpe, Axfoundation.

Extrasatsningen med ESF har riktat in sig specifikt på gruppen nyanlända som varit i Sverige kortare än tre år. Syftet har varit att underlätta för nya svenskar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden. Metoden bygger på att nya och etablerade svenskar ses under en timme och i förlängningen delar med sig av sitt nätverk. Dessa möten leder till en ”informell validering” så att dörröppnaren kan öppna rätt dörrar för att de utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.

”Personliga kontakter och nätverk är avgörande för att hitta ett jobb i Sverige. Med hjälp av en enkel och innovativ metod och tusentals möten har vi tillsammans möjliggjort för många utrikesfödda, som annars skulle stått långt utanför den svenska arbetsmarknaden, att hitta vägar in.” – Amelie Silfverstolpe, Axfoundation.

Kontakt

Artiklar