Kompisbyrån och Invitationsdepartementet går samman

2020.01.29

De två ideella organisationerna Kompisbyrån och Invitationsdepartementet har gått samman och bildat Nya Kompisbyrån. I och med sammanslagningen är den nya föreningen en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på integration och inkludering. De nu sammanslagna organisationerna är sedan tidigare en del av Axfoundations initiativ, ÖppnaDörren.

Tillsammans har de fört samman fler än 35 000 nya och etablerade svenskar sedan starten 2014. Den gemensamma nämnaren är enkelheten och de låga trösklarna till engagemang i organisationernas erbjudanden; ”Fikakompis” och ”Middag i hemmet”.

Nya Kompisbyrån fortsätter att vara en partnerorganisation till ÖppnaDörren

Nya Kompisbyrån fortsätter att vara en partnerorganisation till ÖppnaDörren

Sverige står idag inför ett alltmer polariserat politiskt klimat och utmaningar kopplat till inkludering av nya svenskar in i samhället. Styrelserna för Kompisbyrån och Invitationsdepartementet har under året fört framgångsrika samtal om en sammanslagning för att skapa en ny förening som bättre och mer effektivt kan verka för ökad gemenskap och förståelsen mellan nya och etablerade invånare, på olika platser i Sverige.

Som ny verksamhetschef för Nya Kompisbyrån tillträder Mardin Baban som sedan september 2019 lett Kompisbyrån. Grundarna för Kompisbyrån och Invitationsdepartementet, Emma Hammar och Ebba Åkerman, fortsätter sitt engagemang som ledamöter i den nya föreningens styrelse. Som ny styrelseordförande utses Jörgen Bergqvist, VD och delägare Elendil Management AB.

”Framgångsrik integration för att lyckas bibehålla det öppna, inkluderande samhället är en av vår tids största samhällsutmaningar. Nya Kompisbyrån har som målbild att bli bäst i Sverige på integration. Vi är övertygade om att en ny, gemensam förening blir starkare tillsammans. Vår förhoppning är att även andra ideella krafter på sikt ska ansluta sig, för att ytterligare stärka arbetet för det inkluderande samhället.” – Jörgen Bergqvist, styrelseordförande för Nya Kompisbyrån.

Kärnverksamheterna kvarstår, och fokus är att öppna upp nya affärs- och påverkningsområden. Sammanslagningen innebär inga uppsägningar, tvärtom siktar Nya Kompisbyrån på att växa i antal medarbetare, projekt och samarbeten under 2020.

”Jag är otroligt glad att vi nu med fördubblad kraft kan ta oss an uppgiften att öka gemenskapen i vårt samhälle. Mitt tidigare arbete med komplexa samhällsfrågor och kommunikation inom privat, offentlig och ideell sektor gör mig trygg och entusiastisk inför vårt tydliga fokus att göra Nya Kompisbyrån till en av Sveriges mest relevanta integrationsfrämjande organisationer.” – Mardin Baban, verksamhetschef för Nya Kompisbyrån.

Skapa möten mellan etablerade och nya svenskar

Det övergripande målet med Axfoundations initiativ ÖppnaDörren är att bidra till ett inkluderande samhälle genom att facilitera möten mellan etablerade och nya svenskar som behöver bredda sina nätverk och lära känna personer som har en annan bakgrund än de själva. Detta gör Axfoundation bland annat genom att stötta befintliga projekt som har låg tröskel för deltagande och skapar lustfyllda möten mellan etablerade och nya svenskar på olika sätt.

ÖppnaDörren består av integrationsprojekten Nya Kompisbyrån, Svenska med Baby samt Axfoundation egna verksamhet Yrkesdörren.

Projekt inom inkluderande samhälle

Artiklar

Följ oss

Följ vårt arbete genom att prenumera på något av våra nyhetsbrev:

ÖppnaDörrens nyhetsbrev

Yrkesdörrens nyhetsbrev

Axfoundations nyhetsbrev