24% får jobb eller praktik efter ett möte

2020.01.21

Forskning visar på att den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. I många fall krävs dock ett nätverk, då 8 av 10 jobb förmedlas via kontakter. När etablerade svenskar öppnar upp sina dörrar blir effekten stor, bland annat får 24% jobb eller praktik. Det visar ÖppnaDörrens rykande färska effektutvärdering som släpps i sin helhet den 31 januari i samband med konferensen ”Framtidens integration”, arrangerad av Fores och ÖppnaDörren.

Ladda ner effektutvärderingen  

Undersökningen visar att ÖppnaDörren leder till en tydlig ökning av arbetstillfällen för utrikesfödda. Dessutom uppger 81 % av de som haft ett möte förmedlat av ÖppnaDörren att de fått bättre, eller mycket bättre, självförtroende.

Undersökningen visar att ÖppnaDörren leder till en tydlig ökning av arbetstillfällen för utrikesfödda. Dessutom uppger 81 % av de som haft ett möte förmedlat av ÖppnaDörren att de fått bättre, eller mycket bättre, självförtroende.

0

procent har fått jobb som ett resultat av mötet med en dörröppnare.

0

procent har fått praktik som ett resultat av mötet med en dörröppnare.

0

procent uppger att de har fått möjlighet att träffa fler etablerade svenskar efter en fika genom Kompisbyrån.

Undersökningen visar inte enbart på en ökning av arbetstillfällen för utrikesfödda. Det har även skapat stor individnytta. Hela 81 % av de som haft ett möte förmedlat av ÖppnaDörren uppger att de fått bättre, eller mycket bättre, självförtroende. 80 % uppger att mötet har betytt mycket för att de ska komma in i det svenska samhället och hela 65 % uppger att de har fortsatt hålla kontakten efter sitt första möte. Siffrorna talar sitt tydliga språk – ett möte på endast en timme ger effekt på integrationen.

”Vår vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare som alla bidrar till ett öppnare Sverige. För att nå dit arbetar vi med en enkel metod: dörröppnaren ger en timme av sin tid – vi fyller den timmen med ett möte som kan förändra en annan människas liv. Vår verksamhet går ut på att skapa möten mellan nya och etablerade för att bredda bådas kontaktnät. Att vi nu ser att vårt arbete sen 2015 faktiskt ger effekt är fantastiskt”.  – Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetschef för ÖppnaDörren.

Den 31 januari äger konferensen ”Framtidens integration” rum, arrangerad av Fores och ÖppnaDörren. Årets tema är ”Det delade ansvaret”, som i sin tur delas in i ”Det enskilda ansvaret”, ”Det offentliga ansvaret” och ”Näringslivets ansvar”. Centrala personer för Sveriges framtida integrationsarbete är på plats, och samtal på scen ska inspirera till nya och framgångsrika sätt att samverka på. Då presenteras även effektutvärderingen i sin helhet.

”Inkludering, såväl i det svenska samhället som på den svenska arbetsmarknaden, är fortfarande en stor samhällsutmaning i Sverige. För att hitta framgångsrika sätt att ta oss an den utmaningen, behöver alla samverka – offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner.” – Arantza Nino, kommunikationsansvarig på Öppna Dörren.

Ladda ner effektutvärderingen  

0

procent anser att de förstår det svenska samhället bättre jämfört med innan det första mötet genom Yrkesdörren.

0

procent har fått en större förståelse för det svenska samhället efter en middag arrangerad genom Invitations- departementet.

0

procent har fått ett bättre självförtroende efter en föräldraträff arrangerad av Svenska med baby.

Kontakt

Projekt inom inkluderande samhälle

Artiklar