Yrkesdörren gör entré i Finland

2020.02.04

Axfoundations initiativ Yrkesdörren har gått på export till Finland. Sedan januari 2020 kan etablerade invånare och utrikesfödda personer som är nya i landet mötas genom Dörren by Luckan. Precis som svenska Yrkesdörren skapar den finska motsvarigheten möten mellan personer med erfarenhet från samma bransch, för att bredda kontaktnät och skynda på etableringen på arbetsmarknaden.

Den finska organisationen Dörren by Lyckan är fristående från Axfoundation, men har fått hjälp att komma igång genom att ta del av det IT-system som Yrkesdörren utvecklat för att för enkelt göra matchningar mellan personer inom samma bransch.

Dörren by Luckan i Finland är sprunget ur Yrkesdörren, ett initiativ av Axfoundation

Dörren by Luckan i Finland är sprunget ur Yrkesdörren, ett initiativ av Axfoundation

”Eftersom Axfoundation har utvecklat ett fantastiskt matchingsverktyg genom Yrkesdörren beslutade vi för mer än ett år sedan att dela med oss av det till vårt grannland. För oss var det ett sätt att undersöka om det var görbart att adaptera verktyget till nya språk och andra förutsättningar – en pilot för att se om Yrkesdörren kan ta sig ut i världen.” – Amelie Silfverstolpe, Verksamhetschef ÖppnaDörren, Axfoundation

Arbetslösheten högre bland utlandsfödda

Finland, liksom i Sverige, är arbetslösheten bland utlandsfödda betydligt högre än bland personer födda i landet, samtidigt som flera sektorer skriker efter arbetskraft.

”Inflyttade behöver branschspecifik kunskap som vägledning och stöd då de söker arbete, därför behövs Dörren by Luckan. Ett annat mål är att öka kunskapen bland finländarna om den kompetens som utlandsfödda har. I samhällsdebatten syns ofta de utlandsfödda som har låg utbildning, men de är bara en liten del av alla” – Ann-Jolin Grüne, utvecklingschef på Föreningen Luckan.

18% har fått jobb via Yrkesdörren

I Sverige förmedlas 8 av 10 jobb genom kontakter. Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. Etablerade svenskar och personer som är nya i landet träffas en timme för att prata om sin gemensamma bransch, exempelvis sociala koder och hur man kan förbättra sitt CV. Effektutvärderingen från 2020 visar att en timme kan göra en otrolig skillnad i någons liv. Hela 18% av de arbetssökande har fått ett jobb och ytterligare 10% av de arbetssökande har fått praktik, efter sitt möte genom Yrkesdörren. Dessutom uppger 82% att de förstår den svenska arbetsmarknaden bättre, eller mycket bättre.

Kontakt

Artiklar

Projekt inom inkluderande samhälle

Följ oss

Följ vårt arbete genom att prenumera på något av våra nyhetsbrev:

ÖppnaDörrens nyhetsbrev

Yrkesdörrens nyhetsbrev

Axfoundations nyhetsbrev