Matmissionen sparar 358 bilars utsläpp

2017.12.12

Matmissionen i Veddesta centrum har varit igång i över ett år och Axfoundation har finansierat en effektutvärdering av verksamheten. Utvärderingen, som är utförd av PWC, visar att Matmissionens mål runt arbetsintegration, klimat och kundnytta har haft positiva effekter.

Utvärderingen visar att Stockholms Stadsmissions modell för arbetsträning, med handledare och yrkescoacher, är mycket uppskattad bland deltagarna. Efter sin arbetsträning upplever de flesta att de är närmare arbetsmarknaden än tidigare, dels på grund av nya färdigheter och kunskaper, dels på grund av att de fått en aktuell erfarenhet på CV:t. Även butikens kunder och medlemmars svar och berättelser i utvärderingen visar att medlemskapet har betydelse för dem och deras välmående.

Beräkningarna av klimatpåverkan från de livsmedel som nått kunder via Matmissionens verksamhet, visar att miljöpåverkan varje år motsvarar 539 ton koldioxid om produkterna istället hade slängts. Detta är ungefär lika mycket som 358 personbilar släpper ut under ett års tid. Utvärderingen är genomförd med Matmissionen Veddesta som objekt, men med utvärderingen följer också en tabell som gör det möjligt för oss att framöver redovisa hur mycket koldioxid som har investerats i produkterna vi tar hand om inom hela Matcentralen.

Stockholms Stadsmission äger och driver idag två social supermarkets. Matmissionen i Veddesta som öppnade i september 2016 och Hägersten som öppnade i mars 2017. Matmissionen har Axfood som medgrundare.

Syftet med Matmissionen är att ge människor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning men också att bidra till ett minskat matsvinn samt göra det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att bli medlem och handla mat till reducerat pris.

Läs Matmissionens Effektutvärdering 2017 här.

Stockholms Stadsmissions pressmeddelande.

Artiklar