Drive for Life

Axfoundation stöttade Drive for Life under 2018 under uppstart av deras verksamhet i Sverige då fyra klubbar startades. Genom sitt framgångsrika arbete med att bryta utanförskap i ett 50-tal norska kommuner, har Drive for life bidragit till att många riskutsatta barn och unga fått en ny chans i livet. Verksamheten bygger på en välbeprövad metod där barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ges möjlighet till utmanande fritidsaktiviteter och utvecklande samtal i små grupper.

Projekt inom inkluderande samhälle