Partiledarna uppmanas lösa integrationsutmaningen

2018.05.16

ÖppnaDörren riktar nu ett upprop till partiledarna för riksdagspartierna och vill se dem anta #integrationsutmaningen. De får 30 dagar på sig. Utmaningen går ut på att företrädarna, för att visa vägen för allmänheten, ska träffa en person som är ny i Sverige över en middag, en kopp kaffe eller en föräldraträff. Möten med etablerade svenskar är oafta helt avgörande för att snabba på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Nu vill vi se Sveriges partiledare visa vägen, genom att själva ta sig tiden och öppna dörren för ett möte, om de menar allvar med integrationsfrågan.

I flera år har ÖppnaDörren sett hur allmänheten anmäler sig till våra initiativ för att ta bidra till en snabbare och ömsesidig integration i samhället och på arbetsmarknaden och för att vidga sina vyer, få nya erfarenheter och bredda sitt kontaktnät. Det är ett sådant möte vi nu uppmanar våra partiledare att genomföra.

– Ett kontaktnät där människor länkas samman kan bara ske genom personliga möten. Om alla etablerade svenskar inkluderade EN person som är ny i Sverige i sitt nätverk skulle alla nya svenskar få ett breddat kontaktnät med ungefär tio personer! Kontakter som är helt avgörande för att etableras i samhället och på arbetsmarknaden. Det är att i större utsträckning möjliggöra sådana möten vi arbetar med på ÖppnaDörren och det är ett sådant personligt möte vi uppmanar våra ledare/talespersoner för riksdagspartierna att göra, säger Amelie Silfverstolpe, ÖppnaDörrens verksamhetsledare.

Partiledarna ges 30 dagar att anta utmaningen och boka ett möte på öppnadörren.se. Därefter kommer de att matchas med och träffa en person som är ny i Sverige genom något av integrationsinitiativen inom ÖppnaDörren. Det kan vara för att dela yrkeserfarenheter och professionella kontakter via Yrkesdörren, träffa nya vänner med gemensamma intressen genom Kompisbyrån, bjuda på middag genom Invitationsdepartementet, eller om de har små barn vara med på en föräldraträff med människor med olika bakgrund genom Svenska med baby. De har alltså flera olika initiativ att välja mellan och utmaningen behöver inte ta mer än en timme eller ett par timmar att genomföra.

Vi vet att möten inom ÖppnaDörren är en effektiv metod för att inkludera människor i ett nytt land. Hela 91% av de nya svenskarna som har haft ett möte genom ett av öppnadörrens initiativ känner sig mer inkluderade eller upplever förbättrade chanser på arbetsmarknaden. Vi vill se våra partiledare vara goda förebilder för resten av befolkningen

– Sverige har tagit emot många människor de senaste åren, många av dem med kompetens som den svenska arbetsmarknaden är i stort behov av. Samtidigt är etableringstiden lång för de som har fått uppehållstillstånd, i snitt 7 år. Politiska beslut och åtgärder kan inte ensamt lösa detta, vi måste alla hjälpas åt med att korta ned nya svenskars etableringstid i samhället och på arbetsmarknaden. Vikten av snabb och ömsesidig integration är grunden till att Antonia Ax:son Johnsons stiftelse Axfoundation startade ÖppnaDörren för snart tre år sedan, säger Amelie Silfverstolpe, ÖppnaDörrens verksamhetsledare.

ÖppnaDörren lanserar utmaningen med en helsida i Dagens Nyheter. Integrationen är en av de största valfrågorna och det ligger i allmänhetens intresse huruvida företrädarna för partierna väljer att anta utmaningen eller inte. Resultatet redovisas på Järvaveckan den 14 juni där det i år är integrationstema.

Alla partiledare är med i #integrationsutmaningen och de får 30 dagar på sig.

Läs mer och se vilka partiledare som antagit eller genomfört utmaningen här.

Fakta:

ÖppnaDörren lanserades 2015 och finns för att förmedla kontakt mellan etablerade och nya svenskar.

Fler än 30 000 personer har hittills träffats genom ÖppnaDörren.

ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling.

Inom ÖppnaDörren samarbetar:

Yrkesdörren som breddar professionella nätverk genom att matcha nya och etablerade svenskar inom samma bransch för en timmes möte.

Invitationsdepartementet som gör det enkelt att bjuda hem någon med annan bakgrund på middag.

Svenska med baby som sammanför föräldralediga och barn med ursprung från hela världen.

Kompisbyrån som länkar samman vänner med olika bakgrund över en fika.

Artiklar