ÖppnaDörrens arbete nominerat av UNDP

2018.03.23

ÖppnaDörren har nominerats i kategorin Bästa inkludering av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som ger pris till de bästa initiativen för Globala målen i Sverige. Priset för Bästa inkludering går till det initiativ som bäst bidragit till att stärka och inkludera en eller flera utsatta eller marginaliserade grupper i samhället.

Gå in och rösta här!

300 nomineringar skickades in till UNDP under februari. Därefter har en jury valt ut 15 finalister, tre finalister inom varje priskategori. Gemensamt för alla 15 finalister är ett brinnande engagemang, drivkraft och konkreta resultat för Agenda 2030 och Globala målen, enligt UNDP.

– För att nå de globala målen behöver alla människor dra sitt strå till stacken! ÖppnaDörren hjälper etablerade svenskar att kanalisera sitt engagemang och bidra till mål 8 genom att öppna dörren till sina hem och sina nätverk för de som är nya i Sverige, säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på ÖppnaDörren. 

ÖppnaDörren har sedan start 2015 förmedlat kontakt mellan fler än 27 000 nya och etablerade svenskar, genom initiativ som InvitationsdepartementetYrkesdörrenKompisbyrån och Svenska med baby. ÖppnaDörrens övergripande mål är att snabba på utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

– Genom att hjälpa Sverige att ta tillvara på utlandsföddas kompetens bidrar vi med samhällsnytta, affärsnytta och individnytta som bidrar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, säger Amelie Silfverstolpe, programansvarig på ÖppnaDörren. 

Det finns 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig till i syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och för att lösa klimatkrisen i alla länder för alla människor till år 2030. United Nations Development Program (UNDP) är FN:s utvecklingsprogram och arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Den 17 april på Fotografiska i Stockholm koras de bästa initiativen för Globala målen i Sverige under UNDP:s vårgala, som arrangeras för första gången i år.

-För oss är detta en möjlighet att lyfta aktörer som visat ett fantastiskt engagemang för en mer hållbar värld samtidigt som vi samlar nyckelaktörer i Sverige och bygger starka partnerskap för att Globala målen ska uppnås och bli till verklighet, säger Caroline Åberg, representant för UNDP i Sverige, i ett pressmeddelande av UNDP.

12-31 mars kan svenska folket rösta på finalisterna på globalamålen.se och vara med och avgöra vilka som vinner. ÖppnaDörren är nominerade i kategorin bästa inkludering, övriga utmärkelser går till bästa kommunikation, bästa innovation, bästa partnerskap och bästa engagemang.

En lista över alla finalister finns på www.globalamålen.se där det också går att rösta.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället.

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.

Artiklar