Hela Sverige öppnar dörrar

2018-01-15

Nu skalar ÖppnaDörren upp sitt arbete med att etableras och spridas över hela Sverige för att få fler etablerade och nya svenskar att mötas. Det långsiktiga målet är att skynda på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) förbättras möjligheterna att få ÖppnaDörrens alla fyra initiativ att växa ytterligare i hela Sverige.

– Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

ÖppnaDörren startades av Axfoundation 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att motivera och underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen med det långsiktiga målet att skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Sedan starten för två år sedan har över 27 000 möten ägt rum genom ÖppnaDörren.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige. Därför kommer ÖppnaDörren att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Örebro, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Västerås. I urvalet av prioriterade orter har vi tagit hänsyn till följande: hur många nyanlända kommunen har tagit emot, hur många nyanlända på orten som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsreform, antalet inskrivna på SFI, ÖppnaDörrens aktiva verksamheter på orten, Axel Johnson gruppens bolag på orten samt den geografiska spridningen av de utvalda orterna.

2017 har varit en planeringsfas för att med start 2018 på bästa sätt nå kommuninvånarna på de utvalda orterna. Det har under det gångna året startats en rad samarbeten med företag, fackförbund, kommuner, studieförbund, arbetsförmedlingar, SFI med mera för att tillsammans med dem hjälpas åt att sprida integrationsprojektet. Vi har etablerat viktiga kontakter på de berörda orterna för att öka synligheten. Under januari, februari och mars kommer ÖppnaDörren fokusera särskilt på spridning i Uppsala, Örebro och Malmö.

Läs mer på www.oppnadorren.se.

 

Artiklar