Hästen och hållbar utveckling

Hästen och hållbar utveckling är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Under 2016 initierade Axfoundation ett samarbete mellan Lövsta Stuteri och ett antal andra aktörer inom hästnäringen som syftade till att inspirera fler att börja ta hänsyn till hållbarhetsaspekten då kunskapen om hållbarhet inom hästnäringen generellt är ganska låg.

Hästen och hållbar utveckling är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation.

Hästen och hållbar utveckling är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation.

Under våren 2016 lanserades rapporten Hästen och Hållbar utveckling som med hästen som utgångspunkt kartlägger de största påverkansområdena. I rapporten får läsaren också vägledning och tips om vad man praktiskt kan går tillväga för att bidra till en positiv påverkan på utvecklingen. I samband med lanseringen har gruppen bakom rapporten hållit seminarium och deltagit i ett antal events. Det var en perfekt timing då många aktörer inom näringen insett att det var dags att börja agera.

Läs mer om det tidigare projektet här.