Axfoundations integrationsinitiativ accelererar – ÖppnaDörren blir en del av Axel Johnson

2020.10.19

Pressmeddelande 2020-10-19: Nu tar ÖppnaDörren nästa steg för att skapa en folkrörelse av dörröppnare som alla bidrar till ett öppnare Sverige. Axfoundations nyskapande integrationsverksamhet blir en del av Axelerate, Axel Johnson-koncernens satsning på mångfald och inkludering. Sedan ÖppnaDörren startades inom ramen för Axfoundation 2015 har över 59,000 nya och etablerade svenskar mötts över en middag, en fika eller en träff med barnen. Effektutvärderingen av verksamheten visar att 24% av deltagarna har fått ett jobb eller en praktik som en följd av mötet med sin dörröppnare. Därmed fungerar förändringsteorin i praktiken: Möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb.

Sedan ÖppnaDörren startades 2015 har över 59,000 nya och etablerade svenskar mötts. 24% av deltagarna har fått ett jobb eller en praktik som en följd av mötet med sin dörröppnare.

Sedan ÖppnaDörren startades 2015 har över 59,000 nya och etablerade svenskar mötts. 24% av deltagarna har fått ett jobb eller en praktik som en följd av mötet med sin dörröppnare.

ÖppnaDörrens långsiktiga målsättning ligger fast. Tillsammans med partnerorganisationerna Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och Svenska med baby vill vi bidra till ett mer inkluderande samhälle med ökad mångfald i och utanför näringslivet. Genom att ÖppnaDörren nu blir en del av Axel Johnson kan vi växla upp arbetet med att facilitera möten mellan etablerade och nya svenskar som behöver bredda sina nätverk, säger Eliza Kücükaslan, verksamhetschef för Axelerate.

ÖppnaDörren består idag av tre initiativ som alla skapar möten på olika sätt. Gemensamt för de tre organisationerna Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och Svenska med baby är att de alla har en låg tröskel för engagemang – deltagarna bidrar med en timme av sin tid, en timme som kan göra stor skillnad och bidra till någons möjlighet att etablera sig i Sverige. Yrkesdörren är det initiativ som Axfoundation på egen hand startat och drivit upp, medan de andra två var befintliga initiativ som Axfoundation valde att stötta inom ramen för ÖppnaDörren. Under de senaste fem åren har Axfoundation fungerat som ett växthus för de tre till en början småskaliga organisationerna.

Vi ville kanalisera allmänhetens engagemang för en förbättrad integration på arbetsmarknaden och göra det otroligt enkelt att bidra som medmänniska. Vi tog fram och prövade en ny metod som vi har förfinat och skalat upp, på egen hand och genom att samarbeta och stärka organisationer som delar vår förändringsteori. Jag ser med spänning fram emot hur verksamheten kommer kunna skalas upp ytterligare i ny regi och integreras i Axel Johnsons bolag – det är dags att göra ÖppnaDörren till en folkrörelse på riktigt!, säger Amelie Silfverstolpe initiativtagare till ÖppnaDörren och ansvarig för hållbar innovation på Axfoundation.

Delar av ÖppnaDörren har medfinansierats av Europeiska Socialfonden (ESF) sedan 2017 med planerat avslut 2022. Redan under augusti i år nåddes deltagarmålet för det gemensamma specialprojektet och därmed avslutas samarbetet med ESF i samband med den nya regin för ÖppnaDörren. Delfinansieringen från ESF tillsammans med stödet från Axfoundation har varit en central del för att ge ÖppnaDörren och dess partners utveckling och framgång.

Vi på Axfoundation är verkligen stolta över den nyskapande integrationsverksamhet som vi byggt upp tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och alla privatpersoners engagemang. Att knoppa av ÖppnaDörren har varit vårt mål sedan starten, det är en del av hur Axfoundation arbetar. Nu är det tid för oss att ta oss an nya samhällsutmaningar. För vi skapar bäst värde när vi tillsammans med andra identifierar ett konkret hållbarhetsproblem och utvecklar praktiska lösningar som är skalbara. När lösningen bevisat sig fungera är det dags att lämna över för full utväxling, precis som vi nu gör med ÖppnaDörren, säger Amelie Silfverstolpe, ansvarig för hållbar innovation på, Axfoundation.

Fakta om verksamheterna:

  • ÖppnaDörren är en nationell satsning som skapar kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Genom möten mellan människor bidrar ÖppnaDörren till ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle. Det övergripande målet är integration på arbetsmarknaden. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen: Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån, Svenska med baby.
  • Initiativtagare till ÖppnaDörren är Axfoundation, en fristående, icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundation arbetar konkret och praktiskt för ett mer hållbart samhälle. Utifrån företagande som förändringskraft och genom breda samarbeten tar sig Axfoundation an praktiska hållbarhetsutmaningar som rör sakerna vi köper, maten vi äter, resurserna vi nyttjar och människorna vi möter. www.axfoundation.se
  • Axelerate är ett nystartat verksamhetsområde inom Axel Johnson-koncernen för att växla upp arbetet med mångfald och inkludering. Arbetet kommer att ledas av ett centralt team med ambitionen att tillsammans med koncernbolagen utveckla verktyg och indikatorer för att nå koncernens mångfaldsmål och stärka bolagens konkurrenskraft, att vara marknadsledande inom inkludering i det svenska näringslivet och att genom partnerskap bidra till ett mer inkluderande samhälle. www.axeljohnson.se/mangfald

Relaterat material:

Kontakt:

Kontakt

Artiklar