Initiativet som bryter pensionärers isolering och utrikesföddas utanförskap

2020.03.31

Yrkesdörren breddar sin verksamhet och gör en extra satsning för att skapa digitala möten mellan pensionärer som i samband med covid-19 är isolerade från samhället och utrikesfödda i behov av ett nätverk. På så sätt vill Axfoundations integrationsinitiativ minska isolering och utanförskap.

”Genom att skapa möten mellan pensionärer och utrikes födda tas värdefull arbetslivserfarenhet tillvara och utrikes födda personer kan få en öppning in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt bryter vi isoleringen och skapar unika möten mellan två grupper som befinner sig på olika platser i livet men som tillsammans kan skapa oanade nya lösningar för framtiden.” – Astrid Gyllenkrok Kristensen, Verksamhetschef Yrkesdörren

Yrkesdörren arbetar sedan 2015 för att snabba på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden genom att facilitera möten med etablerade svenskar (Dörröppnare). Eftersom 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter är ett professionell nätverk en viktig nyckel till arbetslivet. Idén är att Dörröppnaren möter den sökande och diskuterar allt från CV till sociala koder inom deras gemensamma bransch. En färsk rapport visar att 82% av de utrikes födda deltagarna förstår den svenska arbetsmarknaden bättre efter sitt möte genom Yrkesdörren. Dessutom anser 65% att dörröppnaren haft betydelse för deras upplevda integration i det svenska samhället

Sedan förra veckan uppmanar Yrkesdörren alla deltagare att ta mötena digitalt, men nu breddar Yrkesdörren även verksamheten och satsar särskilt på att nå pensionärer. Eftersom en stor majoritet (67%) av deltagarna i Yrkesdörren fortsätter att hålla kontakten efter sitt första möte kan verksamheten nu vara en pusselbit i att bryta isoleringen för många under pandemin.

Yrkesdörren skapar digitala möten under covid-19 mellan pensionärer och utrikes födda.

Yrkesdörren skapar digitala möten under covid-19 mellan pensionärer och utrikes födda.

”Initiativet är mycket bra. Vi sitter inne med lång yrkeserfarenhet och breda nätverk som framtidens vårdpersonal kan ha stor nytta av. Kan vi därtill bidra, under en utmanande period i samhället, till att utrikes födda kan bygga egna nätverk och öka deras chanser till ett arbete, blir det till fördel både för individen och yrkesgruppen.” – Ann-Mari Thorsén, nyligen pensionerad Leg. sjukgymnast och universitetsadjunkt på Fysioterapiprogrammet vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Artiklar

Projekt inom inkluderande samhälle

Följ oss

Följ vårt arbete genom att prenumera på något av våra nyhetsbrev:

ÖppnaDörrens nyhetsbrev

Yrkesdörrens nyhetsbrev

Axfoundations nyhetsbrev