Act to inspire & inspire to act 2020 – Axfoundations Resultatrapport

2020.05.25

De senaste två åren har Axfoundation krokat arm med runt 225 partners inom privat och offentlig sektor, samt civilsamhälle och akademi. Tillsammans har vi utforskat nya lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar och bidragit till en mer hållbar utveckling i samhället. Genom att använda företagande som accelerator för att driva verklig förändring har vi tacklat praktiska frågor inom fyra program: Framtidens mat, Cirkulär ekonomi, Hållbar produktion och konsumtion samt Inkluderande samhälle. I Axfoundations resultatrapport 2020 finns ett axplock av de framgångsrika resultaten – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Mer do tank än think tank

Vi tror på företagande som förändringskraft och företagens centrala roll i att bidra till att nå globala målen och skapa ett samhälle som blomstrar inom de planetära gränserna. Därför initierar och accelererar Axfoundation satsningar tillsammans med näringslivet med utgångspunkt i praktiska frågeställningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter, resurserna vi nyttjar och människorna vi möter.

Resultatrapporten Act to inspire and inspire to act 2020 presenterar några av de resultat som Axfoundation bidragit till från 2018 till början av 2020.

”Axfoundation är en katalysator som utmanar. Vi vill inspirera, dela kunskap, skapa debatt och driva processer både lokalt och globalt. Vägen framåt är ofta slingrande. Det krävs mod, nyfikenhet och kraft för att driva verklig förändring. Våra medarbetares drivkraft, kompetens och expertis är vår verkliga tillgång. I vissa projekt tar vi på oss rollen som projektledare, i andra är vi brobyggare. Ibland är vi initiativtagarna. Oavsett vilket har vi alltid ett mål: Act to inspire and inspire to act.” – Maria Smith, generalsekreterare Axfoundation

0

Axfoundations praktiska och lösningsorienterade arbete engagerade och nådde mer än 22 000 aktörer.

0

Vi samarbetade med runt 225 partners från olika sektorer och industrier.

0

Axfoundation arbetade tillsammans med över 40 forskare för att hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar.

Framtidens mat

Ett urval av resultaten från programmet Framtidens mat:

  • Svensk Baljväxtfärs, tillverkad av sötlupin, åkerböna gråärt, gick från idé till färdig produkt.
  • På Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscenter för framtidens hållbara livsmedelsproduktion, testodlades genetiskt material från tre olika växtförädlingsprogram för perent vete.
  • Cirkulärt fiskfoder har utvecklats och framgångsrikt använts för att producera mer hållbar lax.

Cirkulär ekonomi

Inom Cirkulär ekonomi, bidrog Axfoundation bland annat till:

Hållbar produktion och konsumtion

Ett axplock från programmet Hållbar produktion och konsumtion:

Inkluderande samhälle

Några av resultaten från programmet Inkluderande samhälle:

  • 58 000 nya och etablerade svenskar har mötts genom ÖppnaDörren sedan 2015. Över 10 000 möttes år 2019.
  • 42% har fått träffa arbetsgivare tack vare de kontakter som etablerade svenskar delat med sig av i möten som skett inom ramen för ÖppnaDörrens partnerorganisationer.
  • 38% av de som träffade en arbetsgivare fick jobb och ytterligare 19% fick praktik.

Våra program