Amelie Silfverstolpe

Amelie anställdes på Axfoundation 2014 för att utveckla stiftelsens arbete inom social hållbarhet. Under 2014-2015 initierade och utvecklade Amelie inkubatorn ÖppnaDörren samt matchningsverksamheten Yrkesdörren som med möten som metod skapar nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Det övergripande målet är att generera såväl samhällsnytta som affärsnytta och individnytta genom att snabba på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Sedan 2017 ansvarar Amelie även för projektet ”Öppna dörren för nyanlända” som Axfoundation gör i samarbete med Europeiska socialfonden.

Amelie har lång erfarenhet som samhällsentreprenör inom social hållbarhet. Hon är grundare och tidigare verksamhetsledare för Volontärbyrån och har stor kunskap om arbete med social hållbarhet och ideell sektor i Sverige. Under flera år dessförinnan var hon verksam i rekryteringsbranschen som rekryteringskonsult och som grundare av ett internationellt internetrekryteringsföretag.

Amelie har även arbetat och studerat ideell sektor i USA på University of California, Los Angeles (UCLA), har en statsvetarexamen från Lunds Universitet samt examen från Executive Program for Nonprofit Leaders på Stanford University Graduate School of Business.

Amelie är medlem av Filantropiskt forums styrgrupp, sitter i Civil Rights Defenders valberedning och har haft styrelseuppdrag ibland annat i Ickevåldsfonden och Raoul Wallenberg Differencemakers.