Amelie Silfverstolpe

I rollen som ansvarig för hållbar innovation på Axfoundation fokuserar Amelie framförallt på cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Hon har initierat och driver bland annat projektet Returbar.

Amelie anställdes på Axfoundation 2014 för att utveckla verksamhetens arbete inom social hållbarhet. Under 2014-2015 initierade och utvecklade Amelie inkubatorn ÖppnaDörren samt matchningsverksamheten Yrkesdörren som med möten som metod skapar nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Det övergripande målet är att generera såväl samhällsnytta som affärsnytta och individnytta genom att snabba på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Som programansvarig för Axfoundations programområde Inkluderande samhälle var hon också verksamhetschef för ÖppnaDörren till 2020 då ÖppnaDörren knoppades av  för att skalas upp ytterligare inom Axel Johnson-koncernens mångfalds- och inkluderingssatsning Axelerate.

Amelie har lång erfarenhet som samhällsentreprenör inom social hållbarhet. Hon är grundare och tidigare verksamhetsledare för Volontärbyrån och har stor kunskap om arbete i gränslandet mellan ideell sektor och näringslivet i Sverige. Under flera år dessförinnan var hon verksam i rekryteringsbranschen som rekryteringskonsult och som grundare av ett internationellt internetrekryteringsföretag.

Amelie har även arbetat och studerat ideell sektor i USA på University of California, Los Angeles (UCLA), hon har en statsvetarexamen från Lunds universitet samt examen från Executive Program for Nonprofit Leaders på Stanford University Graduate School of Business.

Amelie sitter med i Delegationen för Cirkulär ekonomis expertgrupp Normskiftet och har tidigare bidragit som medlem av Filantropiskt forums styrgrupp. Hon har varit ledamot i Delmos insynsråd och haft flera styrelseuppdrag i bland annat i Ickevåldsfonden och Raoul Wallenberg Differencemakers.

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion