Amelie Silfverstolpe

I rollen som ansvarig för hållbar innovation på Axfoundation fokuserar Amelie framförallt på cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Fram till 2020 var hon ansvarig för Axfoundations programområde Inkluderande samhälle och verksamhetschef för ÖppnaDörren.

Amelie anställdes på Axfoundation 2014 för att utveckla verksamhetens arbete inom social hållbarhet. Under 2014-2015 initierade och utvecklade Amelie inkubatorn ÖppnaDörren samt matchningsverksamheten Yrkesdörren som med möten som metod skapar nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Det övergripande målet är att generera såväl samhällsnytta som affärsnytta och individnytta genom att snabba på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 2020 knoppades ÖppnaDörren av för att skalas upp ytterligare inom Axel Johnson-koncernens mångfalds- och inkluderingssatsning Axelerate.

Amelie har lång erfarenhet som samhällsentreprenör inom social hållbarhet. Hon är grundare och tidigare verksamhetsledare för Volontärbyrån och har stor kunskap om arbete med social hållbarhet och ideell sektor i Sverige. Under flera år dessförinnan var hon verksam i rekryteringsbranschen som rekryteringskonsult och som grundare av ett internationellt internetrekryteringsföretag.

Amelie har även arbetat och studerat ideell sektor i USA på University of California, Los Angeles (UCLA), har en statsvetarexamen från Lunds universitet samt examen från Executive Program for Nonprofit Leaders på Stanford University Graduate School of Business.

Amelie är medlem av Filantropiskt forums styrgrupp och Delmos insynsråd och har haft styrelseuppdrag i bland annat i Ickevåldsfonden och Raoul Wallenberg Differencemakers.