Amelie Silfverstolpe

Som projektledare med särskilt ansvar för strategiska initiativ arbetar Amelie Silfverstolpe med att identifiera, planera och leda projekt som driver hållbar tillväxt, cirkulär innovation och bidrar till att lösa komplexa samhällsproblem. I sin roll arbetar Amelie tätt med näringsliv och forskare samt offentliga- och ideella aktörer i tvärfunktionella grupper för att driva prioriteringar i linje med Axfoundations syfte och mål.

Tidigare var Amelie programområdesansvarig för Social Hållbarhet och initierade ÖppnaDörren - en plattform för att underlätta integration, samt bidrog till en snabbare etablering för utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden genom Yrkesdörren. För närvarande fokuserar hon på att leda utvecklingen av ett branschgemensamt cirkulärt system för matkassar i e-handeln.

I sin roll driver Amelie även ett nätverk där några av Sveriges största familjestiftelser byter erfarenheter kring filantropiska lösningar för att bidra till långsiktiga lösningar av samhällsutmaningar. Parallellt projektleder hon seminarieserien Människans Natur som samlar forskare, påverkare, tänkare, beslutsfattare, företagare för samtal kring möjligheter och lösningar för en hållbar utveckling av samhället från ett vetenskapligt, tekniskt, kulturellt och socialt perspektiv.

Amelie sitter med i Delegationen för Cirkulär ekonomis expertnätverk och i tankesmedjan Normskifte och har tidigare bidragit som medlem av Filantropiskt forums styrgrupp. Hon har grundat Volontärbyrån och har haft flera styrelseuppdrag i bland annat i Ickevåldsfonden och Raoul Wallenberg Differencemakers.

Aktuellt inom Framtidens material