Swedish Wool Initiative prisas på årets Återvinningsgala

2022-11-25

Swedish Wool Initiative - ett samarbete mellan över 20 organisationer och företag - prisas på årets Återvinningsgala

Swedish Wool Initiative – ett samarbete mellan över 20 organisationer och företag – prisas på årets Återvinningsgala

För sin vision om att all svensk ull ska tas till vara och sitt praktiska fokus på att utveckla konkreta lösningar tillsammans en bredd av aktörer får Swedish Wool Initiative årets hedersomnämnande på den årliga Återvinningsgalan. Priset delas ut av tidningen Recycling tillsammans med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

”Vi är mycket glada och stolta att få dela detta hedersomnämnande tillsammans med våra 20 partners i Swedish Wool Initiative! Särskilt roligt är det att ett initiativ med så bred samverkan mellan företag och organisationer, som annars konkurrerar eller inte möts naturligt, får denna uppmärksamhet” -säger Hanna Skog, Programansvarig för Cirkulär ekonomi på Axfoundation.

Återvinningsgalan delar ut priser i sju kategorier till framgångsrika och modiga organisationer inom återvinning och cirkularitet. Dessutom får en särskilt framstående satsning ta del av ”Årets hedersomnämnande” från juryn. Just i år tilldelas detta Swedish Wool Initiative.

Juryns motivering
”Årets hedersomnämnande går till projektet Swedish Wool Initiative som drivs av Axfoundation i samarbete med en lång rad partners med visionen att all svensk prima fårull ska tas tillvara och användas. Idag utnyttjas den svenska ullen till knappt 50 %, samtidigt som det importeras tusentals ton av materialet i fråga. Projektets syfte är att svensk ull, en regionalt producerad, biobaserad och återvinningsbar råvara i betydligt högre utsträckning ska användas av varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning.”

Vill stärka förutsättningarna för svensk ull

Swedish Wool Initiative drivs sedan 2020 av Axfoundation tillsammans med partners längs hela värdekedjan. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Idag importerar Sverige över 1 700 ton ull, samtidigt som knappt hälften av den ull som producerades av svenska lantbrukare tas tillvara, enligt Svenska Fåravelsförbundet.

”Svensk ull är helt klart en råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material. Det är ett enormt resursslöseri att inte ta vara på den bättre” – Johan Sidenmark, projektledare för the Swedish Wool Initiative.

Klassificeringssystem och innovativt garn

För att underlätta handel med svensk ull mellan ullproducenter och industri har projektet bland annat utvecklat ett nytt klassificeringssystem för svensk ull. Nyligen presenterade projektet även ett innovativt garn framtaget av Klippan Yllefabrik som är partner i projektet. Det nya garnet görs av svensk ull med en högre andel organiskt material, exempelvis strö eller växtrester, än vad som vanligtvis accepteras i en garntillverkningsprocess. Förhoppningen är att garnet ska ligga till grund för produktutveckling baserat på cirkulära designprinciper för företagen inom mode, outdoor och heminredning som ingår i projektet.

Partners i projektet

Axfoundation projektleder The Swedish Wool Initiative. Inom satsningen samarbetar vi med bland andra Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden, Klippan Yllefabrik, Smart Textiles, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Circularista, LE Ullkonsult, Norrby gård, Västkustens Ullinsamling/CC Wool, Ullcentrum, Ullkontoret, Svenska Fårklipparförbundet, LRF och TrusTrace. I expertgruppen för projektet ingår Animalia, Norilia, Hushållningssällskapet Halland och Svenska Fåravelsförbundet. Projektet genomförs med stöd från Vinnovas område Hållbar industri.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material