Johan Sidenmark

Johan arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där han leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering och framtidens cirkulära material. Johan är naturvetare med en bred kompetensprofil och stort engagemang inom hållbarhetsområdet. Han har en masterexamen i Biologi med inriktning på limnologi, samt har läst kurser i företagsekonomi och statsvetenskap.

Johan har arbetat med miljö och hållbarhet i 25 år, både nationellt och internationellt och är en erfaren projektledare inom bl.a. resurseffektivitet, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Johan har tidigare yrkeserfarenhet som miljöchef, regionchef samt miljö- och hållbarhetsspecialist inom olika företag som konsult. Han har även varit rådgivare till Miljödepartementet och UD inom svensk miljöpolitik i Antarktis. Johan har ett särskilt intresse för cirkulär ekonomi och har arbetat med nature based solutions i Sverige och Afrika.