Johan Sidenmark

Johan är en erfaren projektledare inom programområdet Framtidens Material, där han fokuserar på biobaserade material, resurseffektivisering och cirkulär ekonomi. Med en masterexamen i biologi och specialisering inom limnologi, samt kunskaper inom företagsekonomi och statsvetenskap, har Johan en bred kompetensprofil och ett starkt engagemang inom hållbarhetsområdet.

Med över 25 års erfarenhet inom miljö och hållbarhet, både nationellt och internationellt, har Johan tidigare arbetat som miljöchef och varit regionchef för konsultbyrå inom miljö- och hållbarhetsområdet. Hans expertis har även varit efterfrågad som rådgivare till Miljödepartementet och UD inom svensk miljöpolitik i Antarktis. Johan har agerat bedömare för forsknings- och innovationsutlysningar med koppling till cirkulär ekonomi för Vinnova och Formas. Utöver detta har han engagerat sig i föreningslivet, där han bland annat varit ordförande och styrelsemedlem för CradleNet under flera år.

Johans särskilda intresse för naturbaserade lösningar märks tydligt genom hans entreprenörskap. Som grundare och drivande kraft bakom innovationsbolag både i Sverige och Afrika, såsom Biosorbe AB och One More Salary, har Johan aktivt bidragit till främjandet av hållbara och innovativa lösningar.

Aktuellt inom Framtidens material