The Swedish Wool Initiative skalar upp och tar svensk ull till industriell nivå

2024.04.22

The Swedish Wool Initiative satsar på att göra det möjligt för företag inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminrednig att i industriell skala använda svensk ull i sina produkter. (Foto: Henrik Hansson)

The Swedish Wool Initiative satsar på att göra det möjligt för företag inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminrednig att i industriell skala använda svensk ull i sina produkter. (Foto: Henrik Hansson)

Efterfrågan på hållbara och cirkulära material ökar stadigt, samtidigt slängs majoriteten av den svenska ullen. För att möta efterfrågan och minska resursslöseri kraftsamlar 20 svenska fårägare, företag och forskare för att omvandla svensk ull till en värdefull och hållbar råvara inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminrednig. Projektet är en uppföljning av den första fasen av The Swedish Wool Initiative och leds av Axfoundation och Dalarna Science Park.

Vi vill skapa förutsättningar för svensk industri att enkelt få tillgång till kvalitativ och konkurrenskraftig svensk ullråvara, samtidigt som vi hittar effektiva sätt att hantera logistiken så att fårägare och fårklippare kan få ett rimligt pris för sin ull, säger Johan Sidenmark, Projektledare inom Framtidens material på Axfoundation.

Idag satsar allt fler svenska företag på att ersätta fossilbaserade råvaror med regionala, biobaserade, återvinningsbara material. Ull är ett av dessa lovande material, men idag kasseras mer än hälften av all ull från svenska gårdar. Det saknas bland annat fungerande infrastruktur för att skala upp insamlingen av ull från små och stora gårdar runt om i Sverige, och det är svårt att kvalitetssäkra ullen på ett kostnadseffektivt sätt.

Uppskalningen av The Swedish Wool Initiative fokuserar på att öka resurseffektiviteten i den svenska ullens värdekedja och göra det möjligt för företag i industriell skala att använda svensk ull i sina produkter. Ambitionen är att sätta upp en insamlingsplats för ull i Dalarna, göra det enkelt att kvalitetssäkra ull genom ett nationellt klassificeringssystem, och utveckla innovativa cirkulära produkter med svensk ull som råvara tillsammans med varumärken i framkant.

Genom piloten i Dalarna drar vi lärdomar om hur insamling av ull skulle kunna se ut nationellt. För att klara av att samla in större volymer i landet behöver systemet hänga samman. Effektiviteten i den svenska ullens värdekedja behöver öka så att all svensk ull kommer till användning till sitt högsta värde, säger Lina Sofia Lundin, projektledare på Dalarna Science Park.

I projektet samarbetar aktörer från hela den svenska värdekedjan för ull, från fårägare till svenska företag inom branscher som bygg, möbler, mode, outdoor och hemindredning.

Vi samlar en bredd av aktörer som normalt konkurrerar men som nu samarbetar för att hitta gemensamma konkreta lösningar som gynnar alla. Det här är ett otroligt viktigt steg mot en hållbar och cirkulär industri, säger Johan Sidenmark, Axfoundation.

Projektet leds av Axfoundation tillsammans med Dalarna Science Park och är ett samarbete mellan: Arena Svensk Ull, CTH Ericson of Sweden, Filippa K, Houdini Sportswear, Högskolan Dalarna, Insjöns väveri, Nyby Gård, Röyk, Science Park Borås, Sätergläntan, Tiger of Sweden, VERK, Västkustens ullinsamling, Väveriet i Bollnäs, Woolie Design, Wool Rebel, Wålstedts ullspinneri, Åddebo Ull. Projektet finansieras delvis av Vinnova och Region Dalarna.

Fakta om svensk ull

  • Den globala efterfrågan på textil beräknas öka med 150 procent fram till 2050.
  • Cirka 1 000 ton svensk ull produceras årligen, men mer än hälften bränns eller slängs.
  • Sverige importerar ca 1 745 ton förädlad ull i form av råull, kardad ull och garn.
  • I Dalarna och norrut i landet finns ca 60 000 får som producerar ca 120 ton ull om året.
  • Svensk ull är en biobaserad och återvinningsbar resurs. Ull är naturligt antibakteriellt, temperaturreglerande, smutsavvisande och flamhärdigt. Det kan dessutom absorbera fukt upp till 30% av sin egen vikt. De unika egenskaperna gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, vilket ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Det är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden och gör ullen till en lämplig råvara i allt från byggvaror och möbler till textilier inom mode, outdoor och heminredning.

Källa: Jordbruksverket, Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material