Nytt garn av svensk ull kan ligga till grund för cirkulära textilier

2022.10.18

Swedish Wool Initiative har som målsättning att skala upp användningen av svensk ull och bidra till omställningen till en hållbar och cirkulär textilindustri. I september presenterade projektet ett nytt garn, framtaget av Klippan Yllefabrik. Garnet kommer att ligga som grund för att utveckla nya och mer hållbara material till textil-, mode- och inredningsindustrin.

Nytt garn framtaget av svensk ull som vanligtvis inte skulle accepteras i tillverkning

Nytt garn framtaget av svensk ull som vanligtvis inte skulle accepteras i tillverkning

Innovativt svenskt garn

När projektdeltagarna för Swedish Wool Initiative samlades hos Axfoundation i september för att vidareutveckla lösningar tillsammans låg fokus på bland annat på ett innovativt svenskt garn. Det nya garnet är framtaget av svensk ull med en högre andel organiskt material, exempelvis strö eller växtrester, än vad som vanligtvis accepteras i en garntillverkningsprocess. Ullen har samlats in av Västkustens Ullinsamling och garnet har utvecklats av Klippan Yllefabrik. Det nya garnet kommer att ligga till grund för produktutveckling baserat på cirkulära designprinciper för företagen inom mode, outdoor och heminredning som ingår i projektet.

”Vi är glada att vi med vårt kontaktnät kunnat bidra till att ta fram garnet. Idéen kom ursprungligen från Västkustens Ullinsamling som var bekymrade över att de fick in relativt stora mängder ull, som i grunden var bra och hade rätt färg och fiberlängd, men som hade mycket föroreningar. Det har vi nu lyckats kamma bort i det nya garnet.” –
Gösta Magnusson, Senior rådgivare och Styrelseordförande

Svensk ull är råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material. Men för att nå dit krävs bland annat samverkan för effektiv insamling och kvalitetssäkring av råvaran samt produktinnovation där ull som idag inte tillvaratas kan få en kommersiell avsättning.

“Det är fantastiskt att se hur företag som i många andra avseenden är konkurrenter nu istället samverkar för en cirkulär och hållbar omställning där svensk ull tillvaratas som den värdefulla resurs det är. I projektet blir det tydligt att Axfoundation kan bidra genom att samla en bredd av aktörer för att utveckla praktiska lösningar på gemensamma hållbarhetsutmaningar” – Johanna Behrman, projektledare för The Swedish Wool Initiative

Projektet Swedish Wool Initiative, som finansieras av Vinnovas område för hållbar industri, syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material