Rapportsläpp: ”En lönsam och långsiktigt hållbar livsmedelskedja måste ha koll på sina resursflöden”

2020.01.21

Globalt produceras årligen 1,6 miljarder ton livsmedel som inte äts upp.

Globalt produceras årligen 1,6 miljarder ton livsmedel som inte äts upp.

Mätning och rapportering av matsvinn måste i första hand ske på frivillig basis för företag i livsmedelskedjan. Det menar författarna bakom den färska branschrapporten från IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” som Axfoundation medverkat till.

Ladda ner rapporten: Resurseffektiv livsmedelssektor i Sverige – mätning och matsvinn och övrigt matavfall

”Vi har tio skördar på oss.”

I Sverige slängs 129 kg matavfall per person och år, enligt Naturvårdsverket. Även om det är stora luckor i underlaget behöver statistiken över matsvinn och matavfall tas på stort allvar. Globalt produceras årligen 1,6 miljarder ton livsmedel som inte äts upp. Den maten skulle räcka för att mätta världens 900 miljoner svältande – fyra gånger om. En resurseffektiv livsmedelskedja är en nyckel till att nå flera av de Globala Målen. Ett av de mest konkreta målen är just delmål 12.3 om att halvera matsvinnet i världen till 2030. Under lanseringen av rapporten ”Resurseffektiv livsmedelssektor i Sverige – mätning och matsvinn och övrigt matavfall ” lyfte projektordförande Anna-Karin Modin Hedman behovet av snabbt agerande.

”Vi har tio skördar på oss innan 2030. Det är ett par växtföljder. Det är tre offentliga upphandlingar. Det ligger nära i tid. Det är oerhört bråttom. Vi måste agera.” – Anna-Karin Modin Hedman, ordförande i projektet och hållbarhetschef Arla

Begreppsförvirring kring matavfall och matsvinn

Kristoffer Gunnartz, projektledare för rapporten menar att mycket bra redan görs idag. Under lanseringen belystes flera goda exempel från restaurangkök och skolmatsalar som gör praktiska insatser mot matsvinnet.

”Men många initiativ mäts inte idag och vi talar inte om samma saker när vi mäter. Vi delar inte heller vår data med varandra. Det finns en begreppsförvirring när det gäller mätetal.” – Kristoffer Gunnartz, projektledare för arbetet i projektet (Add-verbal)

Rapporten definierar matavfall och matsvinn:

  • Matavfall: Alla livsmedel och alla oätliga delar som kan hänga ihop med ett livsmedel (brosk, ben, skal med mera) som lämnar livsmedelskedjan utan att ätas eller dricka upp av människor.
  • Matsvinn: Bara de ätliga delarna av matavfallet.

Praktiska lösningar för att mäta matsvinn

Utöver ett förslag till nationellt ramverk för att mäta och rapportera matsvinn och övrigt matavfall i hela livsmedelskedjan innehåller rapporten också ett flertal förslag på praktiska lösningar för detta.

”Hur får man då hela kedjan att mäta – ska man göra det genom tvingande lagstiftning eller på frivillig basis? Vi har kommit fram till att den snabbaste omställningen till en hållbar livsmedelskedja är att jobba med frivillighet. Här är kunskap om vad man kan vinna på det en viktig bidragande faktor.” – Kristoffer Gunnartz, projektledare för arbetet i projektet (Add-verbal).

Redan idag finns en plattform som samlar svenska företag och andra aktörer i livsmedelskedjan för frivilliga gemensamma överenskommelser kring matsvinn.

Handlingsplaner för ett resurseffektivt Sverige

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet, att skapa en arena för värdekedjor och olika perspektiv från politik, näringsliv och forskarvärlden att mötas och ge nya inspel till beslutsfattare på området. Den 16 januari 2020 presenterade alla fem delprojekt ett antal handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige.

Axfoundation har varit en del av arbetsutskottet kring livsmedel tillsammans med RISE, IVL, Axfood, Livsmedelsföretagen, Sodexo, Svensk Dagligvaruhandel.

”Matavfall och matsvinn är ett komplext problem som behöver adresseras på många olika sätt. Frivilliga åtaganden, tydliga mål och mätetal är viktigt, men också praktiska lösningar är nödvändiga. Vi på Axfoundation utvecklar och testar lösningar både i primärproduktionen, i livsmedelsledet och i konsumtionen av livsmedel. Vi testar just nu hur matsvinn, exempelvis grönsaksrester, istället kan bli mat till insekter, som i sin tur förädlas till foder för odlad fisk. Axfoundation har också varit med och startat upp Matmissionen-butiker som minskar matsvinnet i livsmedelsbranschen genom att sälja donerade produkter till förmånligt pris för sina medlemmar. IVA-projektets handlingsplaner, som sätter blåslampa på att fler cirkulära lösningar behövs för ett minskat matsvinn, känns helt rätt i tiden.” – Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material