Hanna Skoog

Hanna ansvarar för programområdet Cirkulär ekonomi och driver initiativ och projekt som berör hållbara produktionskedjor, resurseffektivitet, hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi. Hanna är också ansvarig för värdskapet av Sojadialogen. Hanna har tidigare arbetat som managementkonsult och drivit förändrings- och utvecklingsprojekt i en mängd olika organisationer, framförallt inom områdena strategi, verksamhets- och organisationsutveckling.

Hanna har en masterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i företagsekonomi, med en specialisering i hållbart företagande. Hon har bott och studerat utomlands vid två tillfällen, på University of Victoria i Kanada och Copenhangen Business School i Danmark.