Hanna Hobohm Skoog

Hanna ansvarar sedan 2019 för att driva initiativ och projekt som berör tillvaratagandet av restflöden, resurseffektivitet och cirkulär affärsutveckling. Hon har bland annat initierat och varit med och drivit projekten Swedish Wool Initiative och Från avfall till mode. Hanna har också suttit med i Delegationen för cirkulär ekonomis expertgrupp Systemperspektiv. Tidigare drev Hanna en bredd av initiativ inom miljöområdet på Axfoundation som projektledare, bland annat Svenska Sojadialogen och ett samverkansinitiativ kring blockkedjan i livsmedelsbranschen.

Projekt- och förändringsledning har varit en röd tråd även före tiden på Axfoundation. Hanna har tidigare arbetat som managementkonsult och drivit större förändrings- och utvecklingsprojekt i en mängd olika organisationer, framför allt inom områdena strategi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Hanna har en masterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i företagsekonomi, med en specialisering i hållbart företagande. Hon har bott och studerat utomlands vid två tillfällen, på University of Victoria i Kanada och Copenhangen Business School i Danmark. År 2020 listades Hanna som en av 33 hållbarhetstalanger under 33 av Aktuell Hållbarhet.

Aktuellt inom Framtidens material