Stort intresse av svenskt ETI

2019.03.22

Över hundra svenska företag, fack, organisationer och offentliga aktörer kom till informationsmötet om ETI som Axfoundation arrangerade den 20 mars. Ethical Trading Initiative är ett flerpartsinitiativ som finns i Storbritannien, Norge och Danmark.

På norska ETI:s initiativ undersöker Axfoundation intresset i Sverige för en systerorganisation. Mötesdeltagarna visade stort intresse och gästtalarna som representerade övriga ETI:s svarade på publikens frågor.

Heidi Furustol, chef i norska ETI och Mikkel Stenbaeck Hansen, chef i danska ETI, ser fram mot utvecklingen i Sverige. De ser stor potential i framtida nordiska samarbeten. Alison Tate, styrelsemedlem i engelska ETI och policychef på ITUC (International Trade Union Confederation) uttryckte att det är dags för en ny era då företag på allvar hålls ansvariga för arbetsvillkoren i leverantörsled. Hon tryckte på vikten av samarbete över sektorsgränser och menade att det är enda vägen framåt.

Julie Haugli Aarnaes från norska företaget Unil och Nina Torlén Simberg, tidigare hållbarhetschef på Granit, berättade om ETI:s fördelar ur företagsperspektiv. Möjligheterna till samarbetsprojekt, den personliga rådgivningen och ETI:s roll som politisk påtryckare menade de var de allra viktigaste funktionerna.

Mötet följs upp den 24 april kl 13 på Oxfam. Då ska diskussionerna fördjupas och olika scenarior kring ett bildande av ett svenskt ETI diskuteras. Vid intresse, kontakta

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion