Ethical Trading Initiative bildas i Sverige

2019.12.13

Trots decennier av leverantörsarbete är det fortfarande vanligt med slavliknande arbetsförhållande. Nystartade ETI Sweden ska bli en motor där företag, offentliga aktörer, fackförbund och civilsamhälle samarbetar kring komplexa leverantörsledsfrågor.  (Foto: Solidarity Center/Carlos Villalon licensierad under CC BY 2.0)

Trots decennier av leverantörsarbete är det fortfarande vanligt med slavliknande arbetsförhållande. Nystartade ETI Sweden ska bli en motor där företag, offentliga aktörer, fackförbund och civilsamhälle samarbetar kring komplexa leverantörsledsfrågor. (Foto: Solidarity Center/Carlos Villalon licensierad under CC BY 2.0)

Pressmeddelande 2019-12-13: Nu går svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initiative, ETI Sweden, innebär ett gemensamt krafttag för schysta villkor i världshandeln.

ETI-organisationer finns redan i Storbritannien, Norge och Danmark. Den svenska motsvarigheten satsar nu på att bli en motor för bättre arbetsvillkor genom breda samarbeten.

”Det är väldigt glädjande! Det finns ett stort engagemang för dessa frågor i Sverige och ETI skapar fler förutsättningar för verklig förändring. ETI Sweden blir en plattform för alla som vill göra skillnad”, säger Viveka Risberg, programansvarig på Axfoundation som drivit frågan om ett svenskt ETI och går in som grundare.

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

ETI Sweden öppnar för nya möjligheter till samarbete för aktörer inom Sverige och med övriga ETI-organisationer i andra länder. Genom kompetenshöjning och lokala projekt ska ETI Sweden bidra till schysta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och verka mot korruption. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor. En av grundarna av ETI Sweden, Systembolaget, menar att de stora fördelarna är kraften att påverka.

”Draghjälp från både fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer är nödvändigt för att adressera utmaningar på odlingsnivå gällande till exempel låga löner och brist på fackliga rättigheter, därför är det här ett mycket värdefullt initiativ”, säger Hanna Sutherlin, hållbarhetsansvarig på Systembolaget som är medgrundare av ETI Sweden.

ETI vänder sig inte bara till handelsföretag utan också till industri-, bygg- och energiföretag som även de ofta har stora utmaningar i sina globala underleverantörsled med oetisk och miljöförstörande utvinning och tillverkning i högriskländer.

”Spårbarheten och kunskapen om hur man förebygger och hanterar riskerna i leverantörsled är låg. Det handlar om utbredda människorättskränkningar och omfattande fattigdom. För att lösa detta måste olika aktörer arbeta tillsammans. Här kan civilsamhället bidra med expertis och lokala kontakter”, säger Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige, en av grundarna.

Idag samlar ETI-organisationerna runt om i världen 350 medlemmar och når flera miljoner anställda och odlare. Föreningsfrihet är en av grundpelarna i ETI:s kod och arbete.

”För att värna rätten för arbetstagare världen över att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt om schysta arbetsvillkor och löner behöver mänskliga och fackliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan. Här ser vi ETI Sweden som ett verktyg då det är ett initiativ som samlar de goda krafter som vill arbeta med att förbättra villkoren i sina leverantörskedjor”, säger Daniel Carlstedt, representant för LO, som också är en av grundarna.

Grundande organisationer av ETI Sweden är:

Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik.

För mer information, kontakta:

Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation, tel. 072-518 00 95 (), Hanna Nelson, policyansvarig, Oxfam Sverige, tel. 070 583 88 22, Hanna Sutherlin, hållbarhetsansvarig, Systembolaget, tel 073-390 63 34, Daniel Carlstedt, LOs representant i ETI Sweden, 010-450 80 26.

Ethical Trading Initiative i övriga länder:

Ladda ner: Det här är ETI Sweden

Aktuellt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion