Dags för Etiskt Initiativ i Sverige?

2019.02.26

I Sverige saknas en plattform för företags ansvarsarbete i leverantörsled gällande arbetsvillkor, miljö och korruption. Engelska Ehtical Trading Initiative, eller Initiativ för Etisk Handel som det heter i Norge och Danmark, är flerpartsorganisationer som bedriver metodutveckling, samarbeten och påverkansarbete i syfte att stödja leverantörsarbete och främja ansvarsfull handel. De efterfrågar och välkomnar ett svenskt initiativ, och därmed nordiska samarbeten.

Frågan om ett svenskt ETI har diskuterats i ett tiotal år. Axfoundation har nu tagit på sig att koordinera och förbereda för ett eventuellt bildande av en svensk organisation, där såväl företag som fack, civilsamhälle och offentliga aktörer kan styra och bli medlemmar.

Ett första informationsmöte hålls den 20 mars i Stockholm på Gjörwellsgatan 30 (intill DN-skrapan) den 20 mars kl 13-16. Begränsat antal platser, väntelista sätts upp för sent anmälda. Mer information och anmälan här. 

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion