“Tiden är mogen för ett svenskt Ethical Trading Initiative”

2019.04.25

När Axfoundation och Oxfam bjöd in till ett uppföljande samtal om ett framtida svenskt Ethical Trading Initiative den 24 april var mötesrummet fyllt till sista stol. Aktörer från såväl företag som civilsamhället, offentlig sektor och fackförbund grävde djupare i behovet av och formen för ett samarbete över branscher med fokus på att förbättra leverantörskedjans alla led, inte minst i riskländer.

– Vi står inför stora utmaningar i leverantörsleden. Det kan gälla slavarbete bland migranter, låga löner i tillverkningsindustri, barnarbete i gruvor eller oreglerat jordbruksarbete bland småbönder, inledde Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation. Det här är utmaningar som kräver gemensamma lösningar där aktörer jobbar tillsammans på olika nivåer, både lokalt och regionalt. Det är här ett Ethical Trading Initiative (ETI) passar in. Ett svensk ETI kan bli en plattform för alla olika sektorer, inte bara för en textilsektor, inte bara för en livsmedelssektor – utan för alla som jobbar med förbättringar av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörsled.

Samtalet var en uppföljning till det informationsmöte som Axfoundation ordnade i mars 2019. Ethical Trading Initiative är ett flerpartsinitiativ som finns i Storbritannien, Norge och Danmark. På norska ETI:s initiativ undersöker Axfoundation intresset i Sverige för en svensk systerorganisation.

– Att gå samman över gränser och stärka varandras arbete inte minst i riskländer gör att det blir det schysstare konkurrens eftersom flera aktörer hamnar på samma spelplan och följer samma spelregler, fortsätter Viveka Risberg.

Deltagarna resonerade kring mervärden med ett ETI för olika aktörer; företag, civilsamhället, offentlig sektor och fackförbund, men också kring utmaningar och möjliga scenarier framåt.

– Ett ETI kan öppna upp för starkare samtal mellan flera intressenter och aktörer för att proaktivt lösa gemensamma frågor, menade Kristina Areskog Bjurling, Axfood.

– ETI kan bli en plattform för att hitta strategiska samarbeten för att göra skillnad i frågor kring arbetsvillkor. Vi jobbar med företag redan idag, men ett initiativ som ETI kan leda till nya spännande samarbeten, samtidigt måste man vara noga med att undvika en dubblering, menade Magnus Kjellsson, Unionen.

– Det är centralt att ett ETI fokuserar på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, men samtidigt är miljö- och klimatfrågorna ännu mer centrala nu än för 10-20 år sedan. Behöver de får ett starkt fokus även här?, undrade Åsa Fredriksson Jedeskog, KICKS.

Ytterligare en fråga uppe till diskussion var om det är dags att tänka ”nordiskt” redan från start – eftersom inköp ibland sker via gemensamma nordiska kanaler. Å andra sidan finns det en styrka i att svenska aktörer går samman i ett svenskt initiativ, menade Christina Snöbohm på Coop.

Smyga, gå eller marschera?

Ett svenskt ETI skulle kunna erbjuda olika aktörer i leverantörsleden en palett av tjänster och mervärden – allt från rådgivning och riskutvärdering till metodutveckling och påverkansarbete. Dessutom finns potential för aktörer att gå samman i gemensamma projekt i producentländer. Uppstarten av ett ETI kan ske på flera sätt, utifrån behov, ambition och finansiering. En verksamhet kan smygas igång för att testa marken, men med ytterligare insatser från medlemmar och finansiärer finns möjligheten att gå snabbare fram, eller till och med satsa på en bredare verksamhet från start med större utbud till medlemmarna. Nina Torlén Simberg, före detta hållbarhetschef på Granit som är medlemsföretag i norska ETI, hade räknat på olika scenarier – ”Smyga”, ”Gå” och ”Marschera” – och presenterade dem.

Arbetsgrupp för ETI nästa steg

Samtalet öppnade upp för nya frågeställningar, men samtidigt var budskapet från deltagarna tydligt: Intresset var stort från de deltagande organisationerna att var en del av ett svenskt ETI och det finns ett tillräckligt underlag för att starta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en detaljerad plan. Vilka företag och organisationer som ingår i arbetsgruppen kommer att offentliggöras inom kort.

– Det är oerhört glädjande att se att tiden är mogen för ett svenskt ETI, säger Viveka Risberg.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion