Etiskt initiativ på gång i Sverige

2019.06.25

Ethical Trading Initiative

Ethical Trading Initiative

Efter flera stora möten på Axfoundations initiativ har en arbetsgrupp bildats för att undersöka förutsättningarna för ett svenskt Ethical Trading Initiative (ETI).

Så vad är det? Ethical Trading Initiative är en medlemsdriven ideell förening för företag, fack, civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer som vill arbeta för bättre arbetsvillkor i produktionsled. ETI finns redan i Storbritannien, Norge och Danmark och har efterlyst en svensk systerorganisation.

Arbetsgruppen består av 15 representanter från alla sektorer och nu pågår ett arbete för att utveckla ett konkret förslag för hur ett svenskt ETI skulle kunna se ut. Förslaget ska presenteras för alla intresserade svenska företag och övriga organisationer på senhösten 2019. Därefter kan ett svenskt ETI grundas och verksamheten sätta igång.

Varför driver Axfoundation den här processen?
– Just nu är utmaningarna i världen enorma. I många produktionsländer har situationen gällande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor förvärrats. Därför måste alla som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor arbeta samman, genom breda lösningar. Många företag behöver dessutom rådgivning och stöd. Sådant kan ETI hjälpa till med. Axfoundation för samman aktörer som kan ha intresse av ett svenskt ETI. En sådan organisation skulle även gynna Axfoundations arbete för hållbar produktion och konsumtion, säger Viveka Risberg som är ansvarig för just det programmet på Axfoundation.

Norska ETI har 170 medlemmar, den danska och brittiska organisationerna har 87 respektive 115 medlemmar varav många stora multinationella företag, bland andra H&M och Ikea. De tre initiativen har cirka 20 år på nacken och följer utvecklingen i Sverige med stort intresse.

Läs mer om ETI här:

https://www.ethicaltrade.org/
http://www.etiskhandel.no/
https://www.dieh.dk/

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion