Svensk klassificering av ull på remiss

2022.03.07

Nu går första versionen av ett nytt klassificeringssystem för svensk ull ut på remiss. Klassificeringssystemet som tagits fram inom The Swedish Wool Initiative är ett steg på vägen för att underlätta handel mellan ullproducenter och industri, och bidra till visionen att noll procent svensk ull går till spillo. Under mars 2022 välkomnar Axfoundation och partners synpunkter, inte minst från svenska varumärken och leverantörer av ull.

Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.

Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.

Vi hoppas att klassificeringssystemet ska bidra till att skapa ett gemensamt språk och underlätta handeln med svensk ull. Det finns ett stort intresse för den svenska ullen, men trots detta tillvaratas knappt häften. En anledning är avsaknaden av ett gemensamt klassificeringssystem för råvaran vilket försvårar kvalitetssäkring och kommunikation mellan ullproducenter, förädlingsaktörer och industri, säger Johanna Behrman, projektledare för The Swedish Wool Initiative på Axfoundation.

Tyck till om klassificeringssystemet

För att tidigt ta in marknadens synpunkter välkomnar nu The Swedish Wool Initiative inspel, både från ullproducenter, förädlingsled och företag inom mode- och textilindustri. Remissrundan är öppen fram till den 31 mars. Detta är ett första utkast som kommer att testas i praktiken under 2022 och förbättras iterativt under projektets gång.

Vill du ta del av klassificeringssystemet och ge synpunkter? Varmt välkommen att kontakta Johanna Behrman, projektledare för The Swedish Wool Initiative på Axfoundation.

Läs mer om The Swedish Wool Initiative.

Fokus på större volymer

Klassificeringssystemet består av ett antal kvalitetstyper med tillhörande klasser och är tänkt att främst rikta sig till de ullmäklare som idag fungerar som en mellanhand mellan svenska ullproducenter och industri. Klassificeringssystemet är inte ett fullskaligt system som kommer att täcka varje enskild ullsort som finns i Sverige. Det syftar snarare till att skala den industriella användningen av svensk ull och är därför inriktad på ulltyper som redan efterfrågas av industrin idag samt ulltyper som finns tillgängliga i relativt stora volymer där det finns en potential att i större utsträckning användas av företag inom mode-, outdoor- och hemtextilier.

”Det finns ett stort behov av ett standardiserat system för hur vi skall klassificera ull i Sverige. Med ett sådant system kan spinnaren vara trygg i vad de beställer och få en kontinuitet i kvaliteten från år till år. Det gör att vi som varumärke långsiktigt kan jobba på att använda mer av svensk ull i många olika typer av produkter. Med ett gemensamt klassificeringssystem kan vi även se till att de olika ullkvaliteterna används där de passar bäst och gör mest nytta. Att den ull som går att spinna till garn används till just det och att vi kan använda den lite grövre ullen till t.ex stoppning i jackor,” säger Johanna Mollberg, Sustainability and Product Developer på Fjällräven

Öka marknadens tillgång till konkurrenskraftig svensk ull

The Swedish Wool Initiative är en branschgemensam satsning som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Idag importerar Sverige cirka 1 800 ton ull, samtidigt som knappt hälften av den ull som produceras av svenska lantbrukare tas tillvara – ett enormt resursslöseri menar projektledaren Johanna Behrman på Axfoundation.

”Det finns stor potential för svensk ull – det är en råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material – och som möjliggör framtidens cirkulära produkter. Genom Swedish Wool Initiative satsar vi på att adressera de bristande marknadsförutsättningar som gör att svensk ull inte är tillgänglig i industriell skala,” säger Johanna Behrman.

Siktar på pilot i industriell skala

The Swedish Wool Initiative genomförs med stöd från Vinnovas område Hållbar industri och siktar på att driva en pilot i industriell skala där man utvecklar och testar lösningar för att bygga kapacitet i förädlingskedjans processer. Tillsammans med partners från hela värdekedjan utforskas områden som logistik, kvalitetssäkring, klassificering, digital spårbarhet, hållbarhetsanalys och handelslösningar för råvaran samt utvecklingen av ett ramverk för cirkulär design tillsammans med cirkulärt designade produkter av svensk ull.

Brett samarbete mellan svenska varumärken, producenter och akademi

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material