Axfoundations Antibiotikakriterier utses till Årets Insats av Sustainable Brand Index

2021.03.11

Pressmeddelande 2021-03-11: När Sustainable Brand Index utsåg Årets Insats 2021 tog Axfoundations antibiotikakriterier för minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion hem vinsten. En viktig ingrediens var enligt juryn den breda branschsamverkan som lett fram till den frivilliga listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp av kött, mejeriprodukter och sjömat.

-Det här är ett pris vi delar med alla de partners som tillsammans med Axfoundation arbetat fram de skärpta antibiotikakriterierna. Priset bidrar till att belysa det omedelbara hot som antibiotikaresistens innebär för folkhälsan, och den koppling som finns till global livsmedelsproduktion. För att lösa den här typen av komplexa hållbarhetsutmaningar är breda samarbeten centrala. Axfoundations antibiotikakriterier är ett bra exempel på hur det fungerar i praktiken, säger Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Sedan 2014 utser de Årets Insats i Sverige, ett pris som lyfter ett enastående initiativ inom hållbarhet, varumärke och kommunikation. Priset tilldelas ett initiativ som utmanar befintliga normer inom sin bransch, som skapar engagemang bland sina intressenter och som har potential att knuffa mot ett mer hållbart beteende samt skapa varaktig positiv förändring. I år fick juryn in över 50 kvalificerade nomineringar. Ett svårt val att göra enligt juryn, men ett enhälligt beslut utsåg Axfoundations Antibiotikakriterier 2.0 som vinnare av Årets Insats 2021.

Juryns motivering:

”Med ett branschövergripande angreppsätt som involverar flera intressenter adresserar initiativet ett av de största nuvarande problemen inom jordbruk och global hälsa. Det är ett initiativ som går längre än lagstiftningen och som driver livsmedelsindustrin framåt för att uppnå verklig förändring. Som jury är vi glada att tilldela Antibiotikakriterier 2.0 priset, ett initiativ som kanske inte alltid står i rampljuset i allmänhetens ögon, men som oavsett är oerhört viktigt för att skapa ett mer motståndskraftigt och hållbart livsmedelssystem.”

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Samtidigt är överanvändning av antibiotika inom den globala livsmedelsproduktionen omfattande. Idag ges globalt mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Det är den felaktiga och onödiga användningen av antibiotika som bidrar till en växande förekomst av resistenta bakterier bland djur och människor.

– Antibiotikakriterierna är ett konkret verktyg för inköpare att arbeta med i dialogen med leverantörer i Sverige, men inte minst i resten av världen. Kriterierna kan användas av företag inom livsmedelsbranschen för att ställa ytterligare krav och bidra till en positiv utveckling i leverantörskedjan när det gäller både djurhållning och antibiotikaanvändning, säger Maria Smith.

Bakom antibiotikakriterierna står Axfoundation som utvecklat listan i samarbete med en expertgrupp och referensgrupp bestående av bland annat veterinärer, forskare, antibiotikaexperter och representanter från civilsamhälle, branschorganisationer, livsmedelsproducenter, food service och dagligvaruhandel.

Flera livsmedelsföretag använder redan idag materialet, och under 2021 arbetar Axfoundation vidare för att ännu fler aktörer ska använda kriterierna och frågebatteriet i praktiken.

Fakta om antibiotika

  • Överanvändning av antibiotika leder till antibiotikaresistens: Antibiotika botar bakteriesjukdomar och är livräddande läkemedel för människor och djur. Men bakterier kan bli motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika och då fungerar inte läkemedlet. Problemet med antibiotikaresistenta bakterier ökar snabbt runt om i världen. Antibiotikaresistens kan smitta mellan människor, mellan djur, och mellan djur och människor. Utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur påverkas bland annat av hur mycket antibiotika som används, vilket i sin tur påverkas av bland annat system för djurhållning.
  • Antibiotikaanvändning till djur i Sverige och Europa: Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och antibiotikaresistensläget är gynnsamt. Men skillnaden mellan länder i Europa är mycket stor. I Europa har Sverige, Finland, Island och Norge lägst försäljning av antibiotika för djur (per kg skattad levande vikt), enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Cypern, Italien och Spanien har högst. I många länder är medicinering av hela djurgrupper via foder eller vatten mycket vanligare än i Sverige. Dessutom förbjöds antibiotika i rent tillväxtökande syfte i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten.
  • Frivilliga antibiotikakriterier kompletterar lagstiftningen: De uppdaterade frivilliga antibiotikakriterierna som företag kan ställa i dialogen med leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat, går steget längre än gällande lagstiftning. De innehåller också ett tillhörande frågebatteri med uppföljningsfrågor till leverantörerna, samt ett utbildningsmaterial med grundläggande information om antibiotika inom livsmedelsproduktion.
  • Antibiotikakriterierna har tagits fram av Axfoundation tillsammans med en expertgrupp bestående av Max Troell (Beijer Institute/Stockholm Resilience Centre), Jenny Lundström (Friska djur) och Frida Lundmark Hedman (Sveriges Lantbruksuniversitet), samt en referensgrupp bestående av representanter från livsmedelsbranschen, civilsamhälle, akademi och myndigheter; Axfood, Coop, Findus, Gård och djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Aktuellt inom antibiotika

Våra projekt inom Framtidens mat