Musslorna som renar Östersjön blir cirkulärt djurfoder

2023.10.17

Blåmusslor är Östersjöns egna vattenrenare - nu ska de användas till att göra musselmjöl som kan ersätta fiskmjöl i djurfoder.

Blåmusslor är Östersjöns egna vattenrenare – nu ska de användas till att göra musselmjöl som kan ersätta fiskmjöl i djurfoder.

Under ytan längs Sveriges östkust växer klungor med blåmusslor på odlingsrep. De är Östersjöns egna vattenrenare – och framtidens djurmat. Genom projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk blir musslorna till mjöl som kan ersätta fiskmjöl i djurfoder. Ecopelags satsning på naturvård har blivit en cirkulär affär.

Allt började med en vision om ett renare Östersjön. 2015 startade marinbiologerna Martin Reutgard och Martin Karlsson Ecopelag som en icke vinstdriven miljöförening. Deras sikte var inställt på att förbättra miljön i Östersjön och minska problemen med övergödning, algblomning och syrebrist med hjälp av havets egna vattenrenare – blåmusslor.

Ett år senare lanserades projektet ”Små musslor med stort värde”, bland annat i form av en storskalig musselodling utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Odlingen gick bättre än väntat och även om musslorna är små i storlek blev volymen betydande och frågan väcktes: Vad göra av alla musslor?

Vi började titta på avsättning för musslorna och hur näringen skulle kunna återcirkuleras. Var det möjligt att separera kött från skal och vad skulle det kunna användas till? Att ersätta ohållbart fiskmjöl med musselmjöl i djurfoder blev ett av vårt första fokus.

– Martin Reutgard, Ecopelag

Ecopelag har gjort de första investeringarna i en egen produktionslina för musselmjöl.

Ecopelag har gjort de första investeringarna i en egen produktionslina för musselmjöl.

Pilotodlingen utökades vartefter till sju större odlingar från Stockholms län ner till Kalmar län. Idag har Ecopelag gjort de första investeringarna i en egen produktionslina för musselmjöl. En fiskfabrik i Västervik har förvandlats till anläggning för processning där skal och kött separeras via en maskin med tryckkammare. Musslor stoppas in i ena änden, köttet släpper från skalet och delarna kommer ut i separata strömmar.

Musselköttet kommer sedan torkas och malas till musselmjöl. Ecopelag har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) testat olika recept och studier har visat att musselmjölet är näringsmässigt likvärdigt med fiskmjöl.

Vår produktion av musselmjöl är i dagsläget relativt dyr jämfört med fiskmjöl men vi arbetar kontinuerligt på att sänka produktionskostnaderna markant. Till en början är planen att vi blandar in en liten fraktion men i princip går det att byta ut fiskmjöl mot musselmjöl rakt av.

– Martin Karlsson, Ecopelag

Musselodling skulle kunna bli en stor verksamhet på fler platser runt Östersjön, menar Martin Reutgard och Martin Karlsson från Ecopelag.

Musselodling skulle kunna bli en stor verksamhet på fler platser runt Östersjön, menar Martin Reutgard och Martin Karlsson från Ecopelag.

Det som gör musselodling unikt jämfört med fiskodling är att musslorna inte behöver matas, eller planteras som yngel. Mussellarver finns naturligt i vattnet, som pollen i luften. De sätter sig fast på odlingsrepen och använder sig av näring som finns i systemet. En slags regenerativ odling, under ytan.

Skalen i sin tur innehåller kalk och andra spårämnen och kan bli jordförbättringsmedel för privat bruk i trädgårdar och balkonglådor. Det finns därmed en kommersiell avsättning för hela musslan när den skördas, efter cirka två år som vattenrenare.

Ecopelag har startat ett nytt bolag som är kopplat till produktionen av foder och jordförbättringsmedel. Målsättningen är att kostnaderna ska bäras av intäkter från de musselbaserade produkterna.

Målet är att skala upp och göra mer miljönytta. Det är avgörande att få ekonomi i det här. Vi vill utveckla en ekonomiskt hållbar näring som ger nya jobb och som samtidigt är positiv för Östersjön.

– Martin Reutgard, Ecopelag

Redan nu lärs lokala fiskare upp för att arbeta med och övervaka de sju odlingarna längs kusten. Musslorna är tänkta att skördas i rotation vartannat år för att kunna ge ett kontinuerligt flöde till fabriken i Västervik. Varje meter odlingsrep kan ge 3-4 kilo mussla.

Nu har Martin och Martin bråda dagar med skörd, transport, processning och framtagande av nya produkter. Allt fokus ligger på att få igång en kontinuerlig leverans, att få hela kedjan att fungera och framför allt – att få ekonomi i det hela. Här spelar projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk en viktig roll, där även Ragnsells uppfödning av insekter ingår.

Projektet har ett supernätverk och det breddar våra möjligheter väldigt mycket. Det finns en enorm efterfrågan. Vi måste bara få de sista tillstånden på plats för att få leverera till fågel, fisk och fläsk.

– Martin Karlsson, Ecopelag

I hela verksamheten är det fortfarande havsreningen som är motorn. För att få bukt med övergödningen är det viktigt att fortsätta med en bredd av åtgärder, där musselodling kan vara en del. Ecopelag har idag ett samarbete med aktörer från andra länder. Martin och Martin ser att musselodling skulle kunna bli en stor verksamhet på fler platser runt Östersjön.

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt