Maria Smith

Maria Smith är generalsekreterare på Axfoundation sedan augusti 2019. Maria har cirka tjugo års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom bland annat dagligvaruhandeln, verkstadsindustri och tjänstesektorn. Hon har mångårig erfarenhet som ledare och chef samt kommer närmast från ICA Sverige AB där hon arbetat i nästan 12 år. Senast som chef för hållbarhetsstrategi och -utveckling med ansvar för att leda och utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet inom ICA Gruppen med fokus på frågor som klimat, matsvinn, plast, folkhälsa samt socialt ansvar.

Maria, som i grunden är civilingenjör i kemi, har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetskonsult samt har internationell erfarenhet från projekt i bland annat Kina, Vietnam och Mexiko. Maria tillträdde som ny generalsekreterare för Axfoundation den 26 augusti.