Maria Smith

Maria Smith är sedan 2019 generalsekreterare på Axfoundation och därmed ansvarig för verksamheten samt organisationen som helhet. Maria har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta som ledare och med hållbarhetsfrågor i en företagskontext inom bland annat dagligvaruhandeln, verkstadsindustri och tjänstesektorn.

Maria arbetade tidigare på ICA med ansvar för att leda och utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet inom koncernen och med fokus på frågor som klimat, matsvinn, plast, folkhälsa samt socialt ansvar. Hon har också arbetat som miljö- och hållbarhetskonsult i många år och där drivit komplexa projekt tillsammans med näringslivet. Maria har internationell erfarenhet från bland annat Kina och Mexiko.

I rollen som generalsekreterare rapporterar hon till Axfoundations styrelse. Egna styrelseuppdrag omfattar vice styrelseordförande i Nätverket för ett hållbart näringsliv och som ledamot i företaget Ekoligens styrelse. Hon var även del av expertgruppen i regeringens djurantibiotikautredning under 2022. Maria har en Civilingenjörsexamen i kemi från Umeå universitet samt en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Delar av studietiden genomfördes i Spanien och i Vietnam.