Maria Smith

Maria är generalsekreterare på Axfoundation och ansvarig för verksamheten samt organisationen som helhet. Med utgångspunkt i företag som positiv förändringskraft har hon drygt 25 års erfarenhet av att arbeta som ledare och chef inom hållbarhetsområdet på företag inom dagligvaruhandel, verkstadsindustri och tjänstesektorn. Hon har haft ansvar för att såväl strategiskt som praktiskt utveckla lösningar inom områden som klimat, resurseffektivitet, plast, hälsa, mänskliga rättigheter, antibiotikaresistens m.m.

Maria är utbildad civilingenjör i kemi samt har en MBA-examen inom företagsekonomi. Utöver sin roll på Axfoundation är hon är engagerad i styrelserna för Nätverket för ett hållbart näringsliv respektive företaget Ekoligens.