Ett steg närmare cirkulärt system för matkassar: Ny finansiering och nya pilotprojekt

2023.08.27

Projektet Returbar, där Axfoundation samarbetar med Sveriges ledande dagligvarukedjor för att ta fram en cirkulär lösning för matkassar inom e-handeln, har fått grönt ljus för ytterligare finansiering från Vinnova. Det här möjliggör fördjupad kundinsikt kring cirkulära modeller med fokus på att konvertera kunder till cirkulära system.

Intresset för att hitta en lösning på havet av engångskassar är stort och flera initiativ pågår parallellt. Utöver Returbar-projektet så har två av parterna i projektet redan startat upp ytterligare praktiska pilotprojekt. Målet är att hitta kommersiella och miljömässiga fördelar med en cirkulär modell. Ett exempel är Coop och Gordon som nu genomför ett gemensamt projekt där cirkulära emballage ska testas för att ersätta papperskassar. Även ICA har gjort ett mindre test med en cirkulär låda med målet att hitta en mer kundvänlig och miljövänlig lösning än dagens papperskasse.

Med hjälp av en praktisk systemlösning i form av en ”lånepåse” med pant ska kunder få hjälp med att ta steget från ett linjärt till ett cirkulärt flöde.

Med hjälp av en praktisk systemlösning i form av en ”lånepåse” med pant ska kunder få hjälp med att ta steget från ett linjärt till ett cirkulärt flöde.

Det är spännande att följa initiativens utveckling! Ju fler tester som görs, desto bättre förutsättningar för att öka kunskapen och samla branschen i frågan. De här testerna kommer ju också att föra med sig viktiga lärdomar och erfarenheter som kan appliceras i projektet Returbar. Tillsammans kommer vi allt närmre en branschgemensam cirkulär lösning. – Amelie Silfverstolpe, Ansvarig Hållbar Innovation, Axfoundation

Under hösten 2023 kommer partners i projektet Returbar genomföra ytterligare fysiska tester med olika varianter på cirkulära påsar och spårbarhetslösningar.

Samverkan mellan aktörer utgör grunden för att kunna skapa riktig förändring. Det gäller inte minst i komplexa frågor som detta, där målet är att skapa ett cirkulärt flöde över hela e-handelskedjan. – Amelie Silfverstolpe, Ansvarig Hållbar Innovation, Axfoundation

Om projektet Returbar

I projektet Returbar undersöker Axfoundation tillsammans med Chalmers Industriteknik och en rad svenska livsmedelsaktörer potentialen för ett branschgemensamt cirkulärt system för matkassar i e-handeln. Med hjälp av en praktisk systemlösning i form av en ”lånepåse” med pant ska kunder få hjälp med att ta steget från ett linjärt till ett cirkulärt flöde. Läs mer om projektet.

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material

Kontakt