Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser av livsmedel

Med den växande e-handeln inom dagligvaruhandeln ökar också konsumtionen av plast- och papperspåsar. Påsar som sällar återanvänds eller återvinns. Axfoundation och stiftelsen Chalmers Industriteknik driver ett projekt tillsammans med bland andra Coop, Axfood, ICA och Mathem för att undersöka en hur en branschgemensam cirkulär lösning för återbrukbara kassar skulle kunna se ut. Projektet finansieras delvis av Vinnova samt Re:source och planeras pågå till våren 2024.

Problem

Inom dagligvaruhandeln och den växande e-handeln konsumeras en mycket stor mängd plast- och papperspåsar. Det är påsar som i dagsläget inte återanvänds eller återvinns i den utsträckning som krävs i en cirkulär ekonomi.

1,4 miljoner ton förpackningar fanns på den svenska marknaden år 2020 enligt Statistiska Centralbyrån. Pappersförpackningar är vanligast och står för 604 200 ton. Ofta har förpackningar för engångsbruk en kort livscykel och blir avfall på nolltid. Följaktligen ser världen en växande miljöpåverkan från förpackningar då det ökande behovet av naturresurser och utmaningar med att återvinna bortkastade material.

Idag är åtgärder för att lösa förpackningsproblemet mest inriktade på återvinning av dessa material. Många aktörer byter dock fokus från återvinning till återanvändning för att lätta på trycket på jordens resurser. Exempelvis har den svenska regeringen antagit ett nytt etappmål (som en del av miljökvalitetsmålen). Målet anger att andelen återbrukbara förpackningar på marknaden ska öka med minst 20 procent från 2022 till 2026, och med minst 30 procent från 2022 till 2030. Projektet Returbar syftar till att möta och bidra till en denna utveckling genom att hitta en praktisk systemlösning för återbrukbara påsar i hemleveranser.

Lösningsförslag

Axfoundations mål är att, genom en designdriven process, bidra till en branschgemensam lösning för att ersätta ett linjärt emballagessystem för e-handelsleveranser av livsmedel, med ett hållbart cirkulärt system av återbrukbara bärkassar (emballage) och en systemlösning som optimerar flödet.

Med projektet returbar vill Axfoundation bidra en mer hållbar e-handel genom en systeminnovation med potential att inspirera till spridning även inom andra branscher. Returbar har också som ambition att skapa en bättre kundupplevelse som hjälper konsumenterna att sänka sitt klimatavtryck.

Vår insats

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Stödet har beviljats Axfoundation för att undersöka sätt att ersätta de nuvarande linjära e-handelsleveranserna av varor i papperspåsar med ett branschgemensamt cirkulärt system för återbruk av emballagen.

Returbar kommer att undersöka lösningar för det fysiska återbrukbara leveransemballaget, men ännu viktigare, utveckla ett övergripande system för reversed logistics, pant och rengöring mm. som kommer att stödja att emballaget återbrukas och används om och om igen. Det här är ett unikt samarbete med målet att skapa en branschgemensam hållbar lösning som minskar det gemensamma fotavtrycket. Projektet har för avsikt att vara färdigt Q1 2024.

 

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi