Lagerhaus – Ett klokt val

Ett klokt val är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Konsumenten är en mycket viktig aktör i omställningen mot en mer hållbar värld. Undersökningar visar att konsumenter hellre väljer en miljövänlig vara i valet mellan två likvärdiga produkter. Som ett led i Lagerhaus arbete med att ge sina kunder möjlighet att göra hållbara köpval, ville Lagerhaus ta fram en miljö- och hållbarhetsmärkning.

Axfoundation satte ihop ett skolsamarbete mellan Handelshögskolans Center for Retailing och Forsbergs Reklamskola, med syfte att både utveckla studenternas kompetens kring miljömässig och social hållbarhet och att skapa en produktmärkning som skulle kunna användas i Lagerhaus butiker. Ett utbildningsseminarium hölls där Estelle Joubert Westling från The Good Guys, Karin Hanses, hållbarhetschef Åhléns och Marie Rudolphie från Identity Works föreläste. Projektet resulterade i produktmärkningen Ett klokt val.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material