Hållbar produktion och konsumtion

En förutsättning för planetens och människors fortlevnad och välstånd är hållbar produktion och konsumtion. Det gäller allt från den mat vi äter till kläderna vi bär, tekniken vi använder och de saker vi inreder våra hem med. Den växande konsumtionen belastar miljön och är en stor bidragande orsak till klimatförändringarna. Snabbt och billigt producerade varor utgör en risk för människor och miljö i de globala produktionsleden. För att utveckla metoder och verktyg för hållbar produktion och konsumtion, samarbetar Axfoundation med företag inom och utanför Axel Johnson-koncernen samt med civilsamhällesorganisationer och internationella organ.

Axfoundation sätter ljuset på hållbar produktion och konsumtion.

Axfoundation sätter ljuset på hållbar produktion och konsumtion.

Om programmet

Ett område inom programmet är arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Här försöker Axfoundation bidra till bättre villkor för anställda, migrantarbetare och småskaliga bönder i globala produktionsled. Arbetet är rättighetsbaserat och görs i samarbete med svenska och internationella samarbetspartners. Vi undersöker också inköpspraxis och hela värdekedjans påverkan på inkomst och arbetsvillkor i slutändan.

Axfoundation testar och utvecklar även metoder för ökad transparens och spårbarhet, bland annat genom blockkedjetekniken. Ökad synlighet gör det möjligt att upptäcka och hantera problem, att lägga ansvaret där det hör hemma och ge korrekt produktinformation till kunder. Tillsammans med olika experter och samarbetspartners bygger vi kunskap och lyfter goda exempel.

Axfoundation vill också bidra till förändrade konsumentbeteenden. Att underlätta för kunder att göra hållbara val i butiken och framför skärmen är en viktig uppgift. Kunden har alltid rätt. Men gör inte alltid rätt.

Ta del av resultaten i Axfoundations Resultatrapport 2020

Resultat

I Axfoundations resultatrapport 2020 – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt

Kontakt