Axfoundations vinner Livsmedelspriset 2023

2023.09.22

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023 som delas ut av nätverket Livsmedel i Fokus.

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023 som delas ut av nätverket Livsmedel i Fokus.

Pressmeddelande 23-09-22: Axfoundation tar hem det prestigefulla Livsmedelspriset som delas ut av nätverket Livsmedel i Fokus. Priset uppmärksammar särskilt kraften i Axfoundations arbetssätt, där breda samarbeten bidrar till att driva branschen framåt. Dessutom prisas de innovationer som utvecklats på Torsåker gård, Axfoundations test- och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem.

Att vi får ta emot Livsmedelspriset i år är en ära och det skänker stolthet, både för alla fantastiska kollegor på Axfoundation och för våra 300 partners! Priset ger oss dessutom en rejäl energiinjektion framåt, vilket kan komma väl till pass när vi envist fortsätter att utveckla praktiska innovationer som bidrar till att lösa komplexa hållbarhetsutmaningar som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar, säger Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation.

Juryns motivering:

”För att med förändringskraft och breda samarbeten med relevanta aktörer ständigt bidra till att driva branschen framåt. Genom att inkludera hela värdekedjan, från primärproducent till marknad, och alltid hand i hand med forskningen lyckas Axfoundation ta fram innovationer som verkligen gör skillnad för hållbar lönsamhet.”

Att jobba med hållbara innovationer kan vara krävande. Man måste ta med hela värdekedjan på resan och orka tänka runt hörn och över hinder. Men det som är krävande kan också vara väldigt roligt, särskilt när resultatet blir en kombination av hållbarhet och lönsamhet. Jag är stolt över att vårt arbete blir uppmärksammat och jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Framtidens mat på Axfoundation.

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”. Prisutdelning hölls den 21 september på Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Läs pressmeddelandet och ta del av bilder på MyNewsdesk

Om Torsåker gård

Torsåker gård är Axfoundations testgård och praktiska centrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Tillsammans med forskare och praktiker utvärderar Axfoundation hållbara lant- och vattenbruksmetoder, testodlar nya liksom gamla grödor, identifierar restströmmar för att skapa cirkulära lösningar, och tar resultaten från åkern och vattnet rakt in till förädlingen i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation. Läs mer om Torsåker gård →

Ett axplock av projekt

Om Svensk Baljväxtfärs
För att bidra till ett svenskt proteinskifte har Axfoundation tillsammans med handel, kockar, lantbrukare och forskare utvecklat ett hållbart, gott och näringsrikt alternativ till köttfärs. Idén till Svensk Baljväxtfärs föddes på Torsåker gård under 2017 och produkten består av endast fem ingredienser; sötlupin, åkerböna, gråärt och rester från kallpressad rapsproduktion samt lite salt. Som en naturlig del i Axfoundations arbetsmodell överlämnades projektet 2020 till den kommersiella aktören Färsodlarna. Baljväxtfärsen finns idag tillgänglig för konsumenter under varumärket Svenskodlad Färs, och har även spridits till Storbritannien.
Läs mer om Svensk Baljväxtfärs →

Om framtidens foder
Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och partners i hela livsmedelskedjan utvecklade Axfoundation en infrastruktur i pilotskala för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en proteinråvara för odlad fisk. Resultatet blev Sveriges första regnbågslax uppfödd på ett cirkulärt foder av främst insekter – insekter som i sin tur ätit matsvinn. Enligt en utvärdering växer laxen lika bra som annan odlad lax, och enligt några av Sveriges bästa kockar smakar fisken mer som vildfångad fisk än vad referensfisken uppfödd på konventionellt foder gjorde. Nu tas lärdomarna vidare och skalas upp till fler djurslag med fler foderingredienser.
Läs mer om Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk →
Läs mer om regnbågslax uppfödd på cirkulärt foder →

Om braxenfärs
För att bättre ta tillvara underutnyttjade fiskarter utvecklade Axfoundation en produktionskedja för en bifångst från svenska sjöar; braxen. Braxenfärsen hanteras idag av en kommersiell aktör och finns till försäljning hos grossister för restauranger och storkök. Dessutom finns även fish cakes på braxen för konsument i frysdisken.
Läs mer om resursfisk och braxen →

Om Over & Oat
För varje liter havredryck som produceras genereras samtidigt 2 dl pressrester, så kallad havreokara. Den här restprodukten går idag till biogas, gödsel eller i bästa fall foder, trots att den är rik på både fiber och protein och skulle kunna användas till livsmedel. Nu samlar Axfoundation branschen för att hitta lösningar som kan ta tillvara på restflödena på ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Förhoppningen är att restprodukterna ska kunna användas för att skapa nya livsmedelsprodukter eller ingå som komponent i nya material.
Läs mer om Over & Oat →

Kontakt

Våra program

Axfoundations projekt