Madeleine Linins Mörner

Madeleine har arbetat på Axfoundation sedan 2010 och har varit med i uppbyggnaden av organisationens arbetssätt med fokus på företagande som förändringskraft. Madeleine är ansvarig för programområdet Framtidens mat, där en central del är Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem.

Företagande som förändringskraft har gått som en röd tråd även före tiden på Axfoundation. Detta både genom det egna kommunikations- och strategiföretaget Hobo Inc, med kunder som Rättvisemärkt, LO-TCO Biståndsnämnd och SOS Barnbyar, samt genom bolaget Fair Unlimited som Madeleine grundade och drev tillsammans med fyra partners. Bolaget var verksamt inom fair trade och arbetade i nära samarbete med producenter i livsmedels- och hantverkssektorerna i utvecklingsländer.

Under 2012-2014 var Madeleine utlånad till den amerikanska bolagsgruppen Axel Johnson Inc och arbetade med att initiera och utveckla en koncerngemensam hållbarhetsstrategi för gruppen, samt att implementera strategin i de majoritetsägda bolagen.

Madeleine har en fil kand i psykologi från Uppsala universitet, examen från Berghs School of Communication samt studier vid IHM Business School och Företagsekonomiska Institutet. Hon har internationell erfarenhet från socialt arbete i Honduras. Madeleine är också styrelseledamot i World Childhood Foundation, samt ledamot i Svenska FAO-kommittéen.

Våra projekt inom Framtidens mat