Madeleine Linins Mörner

Madeleine har varit anställd på Axfoundation sedan 2010 och är ansvarig för programområdet Framtidens mat där en central del är Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Under 2012-2014 arbetade Madeleine med att initiera och utveckla en koncerngemensam hållbarhetsstrategi för bolagsgruppen Axel Johnson Inc i USA, samt att sedan implementera den strategin i de majoritetsägda bolagen.

Företagande som förändringskraft har varit en röd tråd även före tiden på Axfoundation, både genom det egna kommunikations- och strategiföretaget Hobo Inc, med kunder som Rättvisemärkt, LO-TCO Biståndsnämnd och SOS Barnbyar, samt genom bolaget Fair Unlimited som Madeleine grundade och drev tillsammans med fyra partners, verksamt inom fair trade och i nära samarbete med producenter i livsmedels- och hantverkssektorerna i utvecklingsländer.

Madeleine har en fil kand i psykologi från Uppsala universitet, examen från Berghs School of Communication samt studier vid IHM Business School och Företagsekonomiska Institutet. Hon har internationell erfarenhet från socialt arbete i Honduras. Madeleine är också styrelseledamot i World Childhood Foundation, Exceptionell Råvara och skogsbolaget Tunalund Intressenter.

Våra projekt inom Framtidens mat