Antibiotikakriterierna utvalda som en Game Changer

2021.07.07

Expertjuryn i Food Systems Game Changers Lab har granskat alla de drygt 500 nominerade lösningar utifrån potentiell påverkan, genomförbarhet, hållbarhet och transformativ kapacitet. Axfoundation och Antibiotikakriterierna 2.0 är en av de lösningar som gått vidare till Solutions Accelerator-programmet och kommer att ingå i en av de 24 olika arbetsgrupperna! Läs mer om programmet och om övriga arbetsgrupper.

Food Systems Game Changers Lab är utformat av EAT, Thought for Food, The Rockefeller Foundation och andra samarbetspartners som stöder 2021 FN: s toppmöte för livsmedelssystem.

Fakta om antibiotika

  • Överanvändning av antibiotika leder till antibiotikaresistens: Antibiotika botar bakteriesjukdomar och är livräddande läkemedel för människor och djur. Men bakterier kan bli motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika och då fungerar inte läkemedlet. Problemet med antibiotikaresistenta bakterier ökar snabbt runt om i världen. Antibiotikaresistens kan smitta mellan människor, mellan djur, och mellan djur och människor. Utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur påverkas bland annat av hur mycket antibiotika som används, vilket i sin tur påverkas av bland annat system för djurhållning.
  • Antibiotikaanvändning till djur i Sverige och Europa: Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och antibiotikaresistensläget är gynnsamt. Men skillnaden mellan länder i Europa är mycket stor. I Europa har Sverige, Finland, Island och Norge lägst försäljning av antibiotika för djur (per kg skattad levande vikt), enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Cypern, Italien och Spanien har högst. I många länder är medicinering av hela djurgrupper via foder eller vatten mycket vanligare än i Sverige. Dessutom förbjöds antibiotika i rent tillväxtökande syfte i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten.
  • Frivilliga antibiotikakriterier kompletterar lagstiftningen: De uppdaterade frivilliga antibiotikakriterierna som företag kan ställa i dialogen med leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat, går steget längre än gällande lagstiftning. De innehåller också ett tillhörande frågebatteri med uppföljningsfrågor till leverantörerna, samt ett utbildningsmaterial med grundläggande information om antibiotika inom livsmedelsproduktion.
  • Antibiotikakriterierna har tagits fram av Axfoundation tillsammans med en expertgrupp bestående av Max Troell (Beijer Institute/Stockholm Resilience Centre), Jenny Lundström (Friska djur) och Frida Lundmark Hedman (Sveriges Lantbruksuniversitet), samt en referensgrupp bestående av representanter från livsmedelsbranschen, civilsamhälle, akademi och myndigheter; Axfood, Coop, Findus, Gård och djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Aktuellt inom antibiotika

Våra projekt inom Framtidens mat