Så förvandlar Ragn-Sells avfall till mat – insekter nya superhjälten i framtidens foder

2023-09-25

Fluglarverna äter i princip allt, enligt Graham Aid, forsknings- och utvecklingskoordinator på Ragn-Sells.

Fluglarverna äter i princip allt, enligt Graham Aid, forsknings- och utvecklingskoordinator på Ragn-Sells.

På Ragn-Sells anläggning i Orsa föds och göds amerikansk vapenfluga med vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin. Piloten med insekter ingår i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, som även testar mykoprotein och blåmussla som råvara till djurfoder.

Graham Aid är forsknings- och utvecklingskoordinator på Ragn-Sells. Han hoppas kunna minska djurfodrets klimatavtryck genom att ersätta vildfångad fisk och importerad soja i konventionellt foder med cirkulärt producerat insektsprotein. Just den amerikanska vapenflugan är en effektiv avfallshanterare med flera superkrafter, menar Graham Aid.

Vi får in stora mängder vegetabiliskt avfall hit till Ragn-Sells. Det är vått och rikt på kolhydrater. Fluglarverna älskar det, de är glupska matvrak som äter i princip allt.

– Graham Aid, Ragn-Sells

Graham Aid är forsknings- och utvecklingskoordinator på Ragn-Sells.

Graham Aid är forsknings- och utvecklingskoordinator på Ragn-Sells.

Djurfoder en stor utsläppare

Enligt FAO står det globala livsmedelssystemet för cirka 1/3 av världens klimatutsläpp. Inom livsmedelsystemet är animalie- och foderproduktion den enskilt största källan till växthusgasutsläpp. Foder står för 50–85% av klimatutsläppen från gris, matfågel, ägg som produceras i Sverige och fisk som produceras i Norge. Det gör djurfoder till en av de enskilt största utmaningarna att hantera för ett mer hållbart livsmedelssystem.

För att minska resursslöseri och miljöpåverkan från foder och testa resurseffektiva ingredienser som gynnar den biologiska mångfalden samlar Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) aktörer längs hela livsmedelskedjan genom projektet Framtidens Foder för Fågel Fisk och Fläsk.

Genom projektet kommer nya foderblandningar för värphöna, matfågel, fisk och gris att utvecklas. I pilotfasen testas och utvärderas foderingredienserna av forskare vid SLU tillsammans med partners. Ingredienser som utvärderas är bland annat mykoprotein, blåmussla och insekter.

I Ragn-Sells lokaler utvecklas produktionsmetoder för uppskalning av insekter som avfallshanterare.

I Ragn-Sells lokaler utvecklas produktionsmetoder för uppskalning av insekter som avfallshanterare.

Från forskning till uppskalning

Bland insekter är amerikansk vapenfluga en effektiv avfallshanterare. SLU föder upp den i forskningssyfte och säkrar det genetiska materialet medan Ragn-Sells utvecklar produktionsmetoder för uppskalning.

Larverna innehåller upp till 35 procent fett och 50 procent protein, och Ragn-Sells separerar det torra materialet från fettet via olika typer av pressar och torkare. Ragn-Sells har fördelen att kunna förse fluglarverna med stora egna monoströmmar, av vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, det vill säga avfall som inte är uppblandat. Det är nämligen förbjudet att använda blandat hushållsavfall för att föda upp insekter och i slutändan djur.

På grund av galna kosjukan finns en rädsla för uppblandade avfallsströmmar från hushåll och restauranger. Förbudet saktar ner utvecklingen även om det är förståeligt att man vill säkra foderråvaran ur alla perspektiv.

– Graham Aid, Ragn-Sells

Audinisa Fadhila är Insect Demo Manager på Ragn-Sells.

Audinisa Fadhila är Insect Demo Manager på Ragn-Sells.

Flugan kan rena avfallet

Här kommer den amerikanska vapenflugans andra superkraft in som en möjlig lösning. Larverna har en förmåga att rensa och rena avfall från sjukdomar och bakterier, något som Ragn-Sells undersöker vidare i ett separat forskningsprojekt tillsammans med bland annat SLU.

Om sjukdomar kan stoppas av insekterna och vi kunde addera hushållsavfall till produktionen får vi stora uppskalningsmöjligheter. Idag produceras hundratusen ton avfall från livsmedelsindustrin bara i Sverige. Vi kan addera en miljon ton blandavfall från hushåll och restauranger den dag det blir möjligt enligt lag.

– Graham Aid, Ragn-Sells

En utmaning med insektsproduktionen i dagsläget är att den kräver mycket manuellt arbete. Det är en utmaning att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt automatisera alla processer.

Samtidigt menar Graham Aid att projektet öppnar viktiga dörrar för gemensamma lösningar för insekts-, havs- och svampbaserad foderproduktion. Även om man arbetar med olika ingredienser och processer har alla det gemensamma målet att utveckla balanserade, hälsosamma foder med ingredienser som har låg klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden.

Genom projektet kan vi gå hand i hand och tillsammans hitta hållbara recept för framtidens djurfoder.

– Graham Aid, Ragn-Sells

Ta reda på mer om projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt