Modell för mätning av klimatpåverkan från transporter

Utmaningen

Som en av Nordens ledande aktörer inom handel och tjänster har Axel Johnson-koncernens verksamheter en mycket omfattande logistikverksamhet. Miljöpåverkan från egna transporter och de transporter bolagen köper in är därmed betydande och ett viktigt område att arbeta med, ur såväl miljö som kostnadsbesparings synpunkt. Men, att mäta utsläpp från transporter är dock inte helt enkelt och flertalet av koncernens verksamheter har lagt mycket tid på att utveckla modeller och metoder för att hitta en lösning på detta.

Lösningen

I samråd med koncernens logistikchefer beslutade Stiftelsen och Axel Johnson att anlita en av Sveriges absolut bästa experter på området, Magnus Svahn från Conlogic, för att utveckla en gemensam modell som möjliggör för bolagen att mäta sin klimatpåverkan från transporter.

Resultat

Projektet resulterade i en enkel och tydlig excelmodell där bolagen genom att mata in ett antal grunddata, som körda mil, bränsle, transportslag osv, får fram sin klimatpåverkan från transporter. Modellen används idag av majoriteten av Axel Johnson- koncernens bolag. Flertalet av bolagen har dock tillsammans med Magnus Svahn behövt modifiera modellen för att passa verksamheten, vilket är tid som Stiftelsen har finansierat. Klimatpåverkan från transporter är också en av de KPI:er som många av koncernens verksamheter rapporterar in kvartalsvis till Axel Johnson AB.

 

”Vi ser transportmodellen som ett bra hjälpmedel för oss att ta ansvar och minska vår klimatpåverkan. I all typ av rapportering måste förbrukning av resurser framgå för att skapa bra underlag för rätt beslut. Genom transportmodellen kan vi se faktiska utsläpp av våra fordon, vilket vi behöver för att kunna vidta åtgärder som minskar våra utsläpp, vilket vi gör genom att välja bränslesnåla bilmodeller, bättre drivmedel och även helt elektriska bilar.

”Karl Sandberg, HR och hållbarhetschef, Svensk BevakningsTjänst