Vad är hållbar mat?

"Vad är hållbar mat?" är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Seminariumet och workshopen hölls för Servera.

Syftet med seminariet var att ge en utblick i regelverket för ekoproduktion, global livsmedelsförsörjning och lokal produktion.

Syftet med seminariet var att ge en utblick i regelverket för ekoproduktion, global livsmedelsförsörjning och lokal produktion.

Ett seminarium och workshop för Servera hölls med syftet att ge en internationell utblick kring regelverket för ekoproduktion, global livsmedelsförsörjning och lokal produktion.

Föreläsare: Johanna Björklund, forskare vid Centrum för Uthålligt Lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet; Inger Källander, ordf Ekologiska Lantbrukarna; Lisa Förare Winbladh, frilansande matskribent Gourmet och Svenska Dagbladet.

Våra projekt inom Framtidens mat