Wasabröd delfinansierar forskning för flerårigt vete

2022.10.21

Axfoundation har under flera år tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet arbetat för att utveckla ett flerårigt vete anpassat för nord- och mellaneuropeiska odlingsförhållanden. Nu accelererar projektet som drivs på Torsåker gård, då Wasabröd går in som finansiär för delar av den genomiska selektionen av forskningen.

Forskningsprojektet satsar på att ta fram en flerårig vetegröda som är lämpad för att klara det nord- och mellaneuropeiska klimatet och som samtidigt kan ge en önskvärd mängd vetekärnor. Genom att göra så kallad genomisk selektion under ett tidigt stadie av grödans växtperiod kan forskarna snabbare finna de individer som har önskvärda egenskaper för att på sikt bli ett optimalt perennt vete. Genom Wasabröds delfinansiering av den genomiska selektionen kan projektet accelereras.

På Torsåker gård utvecklas ett perennt vete

På Torsåker gård utvecklas ett perennt vete

”Vi på Wasa arbetar hela tiden med att minska vårt klimatavtryck och kompenserar till 100% de utsläpp som vi inte än kan reducera. Men vi vill också vara en del av lösningen. Genom att här och nu investera i projekt som kan leda till att kol lagras in i jorden. Vi är redan engagerade i ett pilotprojekt inom regenerativt jordbruk och är nu väldigt glada för att även få vara med och utveckla perenna grödor tillsammans med SLU och Axfoundation.” – Katarina Waak, global marknadschef Wasabröd

På Torsåker gård finns idag en stor genetisk variation av perenna vetegrödor. Till skillnad från det traditionella vetet utvecklar det perenna vetet ett betydligt större rotsystem och är därför tåligare mot olika extrema väderförhållanden som torka eller stora vattenmängder. Perennt vete kan skördas flera år i rad utan att jorden behöver plöjas. Grödan binder kol i marken och bidrar till minskad energiförbrukning och tidsåtgång för bonden som slipper så och plöja varje säsong.

Det finns idag plats för flera olika typer av grödor på Torsåker gård. Just det perenna vetet kommer från tre unika växtförädlingsprogram, ett av dem är The Land Institutei USA som har utvecklat det perenna vetet Kernza. The Land Institute är också en samarbetsaktör i projektet att ta fram en flerårig vetegröda som passa för det nord- och mellaneuropeiska klimatet. Anna Westerbergh, docent i genetik och växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, är ansvarig forskare för projektet.

Bullar bakade på mjöl med bland annat perennt vete.

Bullar bakade på mjöl med bland annat perennt vete.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat