Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och är verksam på Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

Maria är Livsmedelsagronom i grunden, hon har även disputerat inom ämnet Livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). På SLU har Maria också varit studierektor för Livsmedelsagronomprogrammet och har sedan dess ett stort intresse för undervisning och att föra ut forskningsresultat i praktiken.

Maria har även en bakgrund som kvalitetschef inom kött- och charkbranschen och har dessutom arbetat som hållbarhetsledare inom färskvaruområdet i dagligvaruhandeln. Där fokuserade hon på att tillämpa kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom produktutveckling av Egna Märkesvaror.

I December 2019 valdes Maria in som ledamot i Jordbruksavdelningen i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) och från maj 2023 sitter hon i styrelsen för AgroÖst, en ideell förening som främjar företagsutveckling med anknytning till de gröna näringarna i östra Sverige.

På fritiden driver Maria ett lantbruk med produktion av nötkreatur tillsammans med sina föräldrar på släktgården utanför Heby.

Våra projekt