Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

Maria är Livsmedelsagronom i grunden, hon har även disputerat inom ämnet Livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hennes avhandling handlade om ätkvalitet på nötkött och hur uppfödning av djur och hanteringen av kött efter slakt kan påverka mörhet och andra kvalitetsparametrar. Maria har även varit studierektor för Livsmedelsagronomprogrammet på SLU och har ett stort intresse för undervisning och att föra ut forskningsresultat i praktiken. I Januari 2020 valdes Maria in som ledamot i Jordbruksutskottet i KSLA.

Maria har även en bakgrund som kvalitetschef inom kött- och charkbranschen. År 2011 var hon med och startade slakteriet Lövsta Kött i Uppland i samarbete med SLU där målet var att bedriva kommersiell slakt och samtidigt kunna erbjuda undervisning och forskning på samma plats.  Maria har dessutom arbetat som hållbarhetsledare inom färskvaruområdet på ICA Sverige, där hon fokuserade på att tillämpa hållbarhetsfrågor inom produktutveckling av Egna Märkesvaror.

På fritiden driver Maria ett lantbruk med produktion av nötkreatur tillsammans med sina föräldrar på släktgården utanför Heby.

Våra projekt