Nu finns svenska kolkrediter att köpa

2022.12.15

Nya utvecklade odlingsmetoder och affärsmodeller för försäljning av kolkrediter är nu redo att testas live på en ny svensk marknadsplats för verifierade kolkrediter. Med start från nästa odlingsäsong kommer både företag och privatpersoner kunna köpa krediter som bidrar till kolinlagring i Sverige.

 

På Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för hållbara livsmedelssystem, undersöker vi tekniker och odlingssätt som bidrar till att förbättra jordhälsan och binda kol i åkermarken.

På Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för hållbara livsmedelssystem, undersöker vi tekniker och odlingssätt som bidrar till att förbättra jordhälsan och binda kol i åkermarken.

Axfoundation har under två år varit utvecklingspartner i pilotprojektet Svensk Kolinlagring som tillsammans med 11 andra utvecklingspartners och 40 jordbrukare arbetat för att utveckla en modell för kolinlagring i svensk jordbruksmark. Kolkrediter ska vara mätbara och verifierbara utsläppsminskningar från certifierade klimatprojekt som reducerar, avlägsnar eller undviker utsläpp av växthusgaser. Att köpa en kolkredit från Svensk Kolinlagring innebär att man köper inlagring av ett ton koldioxid i svensk jordbruksmark.

Kolinlagringen genomförs genom ändrade odlingsmetoder i jordbruket. För att säkerställa kolinlagring utgår programmet ifrån ett antal odlingsprinciper som tagits fram för en nordisk kontext. De innebär bland annat att hålla marken bevuxen så stor del av året som möjligt, att odla minst fyra olika växtsläkten på varje fält varje år, att minimera störningar som jordbearbetning och insatsmedel och att ha en kontinuerlig hög tillväxt under hela växtsäsongen.

Samtidigt startas tre ytterligare program för att utveckla kolinlagring i nordiska förhållanden. Dessa handlar om mätning och verifiering av inlagring, investering i kunskapsbyggande och en möjlighet för företag inom livsmedelsbranchen att jobba med både reduktion av utsläpp och inlagring av kol i den egna värdekedjan.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat