Braxen från insjö får grönt ljus i Fiskguiden

2020.05.28

I årets upplaga av Fiskguiden från WWF får flera svenska insjöfiskar grönt ljus, däribland sik, röding och abborre. Dessutom lanseras braxen som ny matfisk, en fisk som Axfoundation tagit sikte på i projektet ”Resursfisk” tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och partners från hela livsmedelskedjan. Braxen fiskad i Vänern och Mälaren får grönt ljus, medan braxen fiskad i Östersjön får gult ljus.

WWF bedömer i sin guide de vildfångade arterna efter tre kriterier: hur bestånden mår, fiskets effekter på ekosystemet och om kontrollen och förvaltningen är hållbar. För odlade arter tittar de också på var fodret kommer ifrån, miljöpåverkan från odlingen och anställdas sociala och etiska rättigheter. Fiskarna får sedan grönt, gult eller rött ljus. En art kan ha flera färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad. Grönt ljus – bästa val, Gult ljus – var försiktig, Rött ljus – låt bli. Guiden ska vara en hjälp för konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra mer hållbara val. Fiskguiden tar dock inte hänsyn till miljögifter, utan enbart på hur fisket bedrivs. Livsmedelsverkets rekommendationer är därför också viktiga att väga in när man väljer fisksort.  

Fler insjöfiskar får godkänt – men läget för havslevande arter fortsatt dåligt

Utöver braxen är det flera goda nyheter i årets Fiskguide. Insjöfiskar som gös och aborre får grönt ljus från alla de stora sjöarna i Sverige. Likaså röding och lake från Vättern och Vänern. Däremot är läget för flera havslevande arter fortsatt dåligt. Östersjötorsken får exempelvis fortsatt rött ljus. Idag äter vi en ensidig sjömat, primärt torsk, lax och räkor. Det leder till högt tryck på ett fåtal arter och därför är det bra att kunna variera med andra arter som är hållbart fiskade.

”Genom att säkerställa ett jämnare fisketryck över hela näringskedjan och ta tillvara på underutnyttjade fiskarter som braxen längre ner i kedjan går det att bidra till ett mer balanserat fiske. Det skulle också minska vårt importberoende av sjömat från andra sidan jordklotet.” – Madeleine Linins Mörner, Programansvarig Framtidens mat

Braxen – en resursfisk med potential

Braxen är ett exempel på en alternativ fisk som nu åter lanseras som matfisk. Den förekommer rikligt i svenska insjöar, men har länge haft dåligt rykte. Än så länge går braxen inte att köpa i dagligvaruhandeln men tillsammans med forskare, kostchefer, yrkesfiskare och Länsstyrelsen Stockholm utvärderar Axfoundation dess potential. Tillsammans med andra sjömatsråvaror analyseras braxen sensoriskt (doft, smak, textur, bindningsförmåga m.m.) och provlagas i ett flertal produkter, däribland braxenburgare, som testas på olika målgrupper.

Bland partners i projektet Resursfisk finns utöver Axfoundation även Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms fiskauktion, Insjöfiskarenas centralförbund, Matlust i Södertälje, Grönsakshallen Sorunda, Eldrimner, Chipsters.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat