Fiskburgare på braxen provsmakas av skolelever: Resultaten över förväntan

2020.01.20

Sverige har stora resurser av näringsrik sjömat, men det är bara ett fåtal arter som landas och saluförs. Därför kartlägger Axfoundation tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm tillgången på underutnyttjade fiskarter för att utvärdera deras potential som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter. Nyligen serverades fiskburgare gjorda på braxen från Mälaren till eleverna i årskurs 1–9 på Hölöskolan i Södertälje, vilket uppmärksammades i SVT.

”Resultaten var över förväntan. Många av eleverna blev positivt överraskade, likaså kommunens köksmästare.” – Andrea Giesecke, projektledare Resursfisk, Axfoundation

Fiskburgare gjorda på braxen från Mälaren serverades på Hölöskolan i Södertälje, som en del i projektet Resursfisk

Fiskburgare gjorda på braxen från Mälaren serverades på Hölöskolan i Södertälje, som en del i projektet Resursfisk

Karpfisk kastas tillbaka – samtidigt som Sverige importerar fisk

Historiskt har Sverige varit bättre på att ta tillvara på karpfiskar såsom mört, id, och braxen , men idag räknas inte dessa som kommersiellt gångbara arter och kastas därför oftast tillbaka i vattnet. Samtidigt importerar Sverige stora mängder sjömat – trots att det finns en efterfrågan från framförallt offentlig sektor att köpa lokalt fångad fisk.

Underutnyttjade fiskarter kartläggs

Tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm kartlägger Axfoundation tillgången på underutnyttjade fiskarter för att utvärdera deras potential som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter. I projektgruppen ingår även Matlust (Södertälje kommun), Fiskhallen Sorunda, Insjöfiskarenas Centralförbund, Stockholms fiskauktion och Eldrimner.

Projektet utvärderar de olika sjömatsråvarorna sensoriskt (doft, smak, textur, bindningsförmåga m.m.). Råvarorna kan används i ett flertal produkter och testas på olika målgrupper. Provserveringen på Hölöskolan var en del i detta arbete.

”Nu fortsätter arbetet med att få ihop en fungerande logistikkedja och fortsatt receptutveckling för att förhoppningsvis få ut en produkt på marknaden så snart som möjligt!” – Andrea Giesecke, projektledare Resursfisk, Axfoundation

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat